Dette er tekstversionen af Arbejdsmedicinsk Afdeling
Klik her for at komme til den grafiske version af Arbejdsmedicinsk Afdeling

Forside - Læs op - Sitemap


Arbejdsmedicinsk Afdeling


Velkommen til Arbejdsmedicinsk Afdeling

Formidling_Final_forside.png

Arbejdsmecinsk Afdeling gennemfører de kommende år en stor undersøgelse, som skal vise hvad det betyder for vores helbred at vi skal arbejde til højere alder. Vi er startet på at udsende spørgeskema til 23.800 borgere i Esbjerg kommune. Næste år vil vi indkalde nogle af disse borgere til en undersøgelse. klik på linket og læs mere: 

 

                                        Esbjerg Undersøgelsen                  

                                          Esbjerg undersøgelsen.                   

     
Arbejdsmedicinsk Afdeling
Sygehuset set fra Parkeringspladsen

Vi undersøger personer, der har brug for en afklaring af, om arbejdet kan være årsag til deres helbredsproblemer, og personer som af helbredsmæssige grunde har svært ved at klare deres arbejde.

Afdelingens hovedopgaver er at forebygge sygdom, der kan have årsag i problemer med arbejdsmiljøet, og at vejlede personer som af helbredsmæssige årsager har svært ved at klare det hidtidige arbejde.

Afdelingen er åben for telefoniske forespørgsler om visitation, henvisning samt arbejds- og miljømedicinske problemstillinger.
Læs mere om afdelingen her.

Hvis du er blevet henvist af din egen læge til en undersøgelse, er der mere information under patientinformation.

 

Vigtige links

 Skal du henvise patienter skal du klikke på dette link:

 

Fagforeninger                       Arbejdsmiljøorganisation          

 

Senest fagligt revideret: 02-12-2016
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk