Dette er tekstversionen af Afdeling for Kvindesygdomme og fødsler
Klik her for at komme til den grafiske version af Afdeling for Kvindesygdomme og fødsler

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Afdeling for Kvindesygdomme og fødsler


Velkommen til Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Om Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler

Velkommen til Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, vi har specialefunktion indenfor:

Vi lægger vægt på Sydvestjysk Sygehus’ værdier om åbenhed, udvikling, ansvarlighed, professionalisme og respekt i samarbejdet med borgerne og vi stræber efter at tilbyde sundhedsfremme, forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje af høj faglig standard til kvinder og familier.

Vi uddanner sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, jordemødre og læger samt deltager i forskning og udvikling indenfor Kvindesygdomme og Fødsler.


Kontakt
Akut brug for jordemoder

Hvis du har akut brug for rådgivning af en jordemoder i graviditeten eller i forbindelse med begyndende fødsel, kan du kontakte en vagthavende jordemoder:

Telefon: 7918 2732

 
 

Kvindesygdomme

Sydvestjysk Sygehus
Finsensgade 35
6700 Esbjerg

Ambulatorium
Telefon: 7918 2719

Sengeafsnit D5
Telefon: 7918 2341

E-mail

Graviditet

Svangreambulatorium
Telefon: 7918 2744

Jordemoderkonsultationssteder
Se listen her

Svangreafdelingen
Telefon: 7918 2690

E-mail


 

Fødsel og barsel

Fødeafdelingen
Telefon: 7918 2732

Kendt Jordemoderordning
Telefon: 2910 6199

Barselsklinikken
Telefon: 7918 2706

Nyfødte & Familie
 Telefon: 7918 2739

E-mail

 

 

Refusion for egenbetaling af spiraler

 

Region Syddanmark har konstateret, at der i en periode har været en forkert praksis omkring egenbetaling ved spiralanlæggelser. Det betyder, at nogle patienter, der har fået foretaget en spiralanlæggelse i sygehusregi, selv har afholdt udgiften til spiralen.

 

Vi må nu konstatere, at dette ikke har været i overensstemmelse med Sundhedslovens regler, hvorfor vi hermed orienterer om, at det vil være muligt at ansøge om refusion af afholdte udgifter.

 

Det vil være et krav, at der kan fremvises tilstrækkelig dokumentation for de afholdte udgifter. Der er mulighed for (evt. mod gebyr) at kontakte det apotek, man har handlet på og få udskrevet kvitteringer på spiraler, man har købt 2 år tilbage i tiden. For at få et overblik over på hvilket apotek spiralen er indkøbt, er det muligt at anvende følgende link: https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/medicinkortet/recepter/apoteksudleveringer

Egenbetalinger, der har fundet sted for mere end 3 år siden, vil som udgangspunkt være forældede.

 

Vejledning om ansøgning:

Telefon nr. 7918-2714

Telefon tid: 07.30-08.30
 

Ansøgning vedlagt dokumentation skal sendes til:

Sekretariat for Kvindesygdomme

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.

Finsensgade 35

6700 Esbjerg

 

eller som sikker post til SVS-gynaekologisk.obstetrisk.afdeling@rsyd.dk

I sagsbehandlingen af refusionsansøgninger vil det blive vurderet, om der er indtrådt forældelse i forhold til refusionskravet i henhold til forældelsesloven (LBK nr. 1238/2015).

Refusionskrav mod regionen forældes som udgangspunkt 3 år fra kravets opståen, hvilket er det tidspunkt, hvor egenbetalingen fandt sted.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk