Dette er tekstversionen af Nybyggeri på SVS for 50,7 mio. kroner
Klik her for at komme til den grafiske version af Nybyggeri på SVS for 50,7 mio. kroner

Forside - Læs op - Sitemap


Nybyggeri på SVS for 50,7 mio. kroner


Firmaet Jorton A/S er af Regionsrådet valgt som totalentrepenør for opførelsen af det seks etager høje ”næse”-byggeri ved Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. Budet fra Jorton lyder på 50.785.000 kroner. Der er tale om et 3.000 kvadratmeter stort byggeri, der skal fungere som aflastning – og det vil sige midlertidig sengebygning – for ”den gamle” sengebygning ud mod Østergade, der trænger til ombygning og renovering.

Med valget af totalentrepenør kan byggeriet nu sættes i gang efter planen. Det betyder, at projekteringen af den seks etager høje bygning kan igangsættes umiddelbart efter nytår.

Der var i alt fire firmaer, der bød på opgaven, og som licitationsform var det på forhånd besluttet, at det ikke nødvendigvis skulle være den lavest bydende, der skulle have underskrift på arbejdet. Et bedømmelsesudvalg – bestående af SVS-direktionen, repræsentanter for bygningsafdelingen i Region Syddanmark, repræsentanter for det rådgivende firma Bascon i Århus, teknisk chef Jesper Tanggaard og konsulent Mogens Dyhrberg, begge SVS - skulle derimod tage stilling til, hvilket tilbud, der som helhed vurderedes at være bedst til at løse opgaven.

Blandt de fire tilbudsgivere blev det det billigste dog samtidig vurderet at være det mest hensigtsmæssige, og regionsrådet fulgte i sit lukkede møde indstillingen om at tegne kontrakt med Jorton A/S. Jorton A/S har hovedkontor i Århus – og en afdeling på Brolæggervej i Esbjerg.

De tre øvrige firmaer og de respektive budstørrelser var følgende:
MT Højgaard A/S: 54.750.000 kroner.
E. Pihl& søn: 55.817.000 kroner.
C.C. Contractors A/S: 50.800.000 kroner.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk