Dette er tekstversionen af Sydvestjysk Sygehus har førertrøjen på
Klik her for at komme til den grafiske version af Sydvestjysk Sygehus har førertrøjen på

Forside - Læs op - Sitemap


Sydvestjysk Sygehus har førertrøjen på


De praktiserende læger i det gamle Ribe Amt finder det helt normalt, at laboratorieprøven, hvad enten det er en blodprøve, en podning eller en vævsprøve, bestilles via nogle få klik på en computer. 95 % af de prøver, der bestilles på Sydvestjysk Sygehus, rekvireres elektronisk, og det er faktisk den højeste dækning i landet.


Fordelene er mange
WebReq, som IT-systemet hedder, har allerede givet en masse fordele, både for patienterne, laboratoriepersonalet på sygehuset, og for de praktiserende læger. Patienterne skal alene medbringe deres sygesikringsbevis, bioanalytikerne skal ikke kunne læse lægens håndskrift, og lægerne har fået meget mindre papir, samt adgang til de senest opdaterede vejledninger om prøvetagning, udstyr, behandling og forsendelse af prøverne. På sygehusets laboratorieafdelinger kan det simpelthen måles, at der er sket et markant fald i antallet af problemer forbundet med prøvetagning og forsendelse efter indførelsen af WebReq.


Velfungerende parløb

98 % af lægerne bruger i dag IT i stedet for papir. Det skyldes ikke mindst et veltilrettelagt samarbejde mellem Sydvestjysk Sygehus’ laboratoriekonsulenter og amtets daværende IT-afdeling, som man valgte, da man tilbage i 2006 introducerede systemet WebReq for de praktiserende læger. Arbejdsdelingen sikrede populært sagt, at alle gjorde det de var bedst til, forklarer laboratoriekonsulent Else Bjerregaard:
- Den arbejdsdeling vi valgte gjorde, at vi laboratoriekonsulenter ikke skulle bruge vores tid på at sætte os ind i en masse teknik. IT-afdelingens medarbejder sørgede for, at teknikken fungerede i de enkelte praksis. Vi har i stedet kunnet bruge vores tid på det vi kan og er gode til – nemlig vejledning om det laboratoriefaglige, og om hvordan systemet bruges bedst muligt.
Laboratoriekonsulenterne følger stadig op under et besøg i hvert lægehus én gang om året. I februar i år blev der også inviteret til stormøde på SVS, hvor nye opdateringer, spørgsmål og typiske problemer kunne diskuteres. Det var en stor succes.
Odende Universitetshospital har nu startet implementeringen af WebReq op, og kopierer fremgangsmåden fra SVS.

Yderligere info: Laboratoriekonsulent Else Bjerregaard, tlf. 7918 2438, eller mobil 30245987

Om WebReq
WebReq er et landsdækkende onlinebaseret system, der gør det muligt for praktiserende læger at sende elektroniske prøverekvisitioner. Der er moduler for hhv. klinisk biokemi og immunologi, patologi og klinisk mikrobiologi.
WebReq rummer komplette analyseregistre for hvert modul, hvor der kan rekvireres enten en forudvalgt analyseprofil for bestemte sygdomme, eller udvalgte enkeltanalyser. I systemet ligger desuden prøvetagningsvejledninger til de enkelte undersøgelser, og supplerende oplysninger. Alting i sidst opdaterede version.
WebReq gemmer patientens stamoplysninger, så eventuelle gentagne prøver kan genbestilles ved et enkelt klik, og så lægen altid kan trække en samlet status over prøver bestilt for en patient.
Systemet kommunikerer direkte med sygehusets laboratoriesystem.
WebReq er udviklet af firmaet MedCom.


 

Senest fagligt revideret: 18-07-2008




Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk