Dette er tekstversionen af Hofte- og knæpatienter på Sydvestjysk Sygehus Grindsted kommer hurtigt hjem
Klik her for at komme til den grafiske version af Hofte- og knæpatienter på Sydvestjysk Sygehus Grindsted kommer hurtigt hjem

Forside - Læs op - Sitemap


Hofte- og knæpatienter på Sydvestjysk Sygehus Grindsted kommer hurtigt hjem


Personalet på Fælleskirurgisk sengeafdeling på Sydvestjysk Sygehus Grindsted kan med rette være stolte. For de mange patienter, der hvert år får foretaget en hofte- eller knæudskiftning på sygehuset, er indlæggelsestiden den korteste i Danmark.

Det viser de nyligt offentliggjorte tal fra www.sundhedskvalitet.dk . Hvor den gennemsnitlige indlæggelsestid på landsplan for disse patienter er seks dage, skal man som nyopereret patient på Sydvestjysk Sygehus Grindsted regne med at være klar til at komme hjem efter blot 3-4 dage.

Og det er slet ingen tilfældighed. Tværtimod er det et resultat af to års målrettet arbejde, hvor målet har været at ”komprimere” patienternes forløb, vel at mærke uden at kvaliteten lider overlast. Nøgleordene har været samarbejde med og inddragelse af patienterne, motivation og information.
- Vi har så at sige skåret alt det overflødige ud af patientforløbet, så patienterne ikke oplever unødige ventetider. Og så har vi stort fokus på information. Mange småproblemer kan undgås, når vi bruger den nødvendige tid på at informere patienterne om korrekt smertebehandling, genoptræning og sårhygiejne, fortæller afdelingssygeplejerske Jette Nygaard.

En forudsætning for at det kan lykkes at sende patienterne så hurtigt hjem er, at alle ved hvad de skal gøre hvornår. Også det er der arbejdet meget med i Grindsted. Der er lavet en detaljeret plan for hele indlæggelsesforløbet, og især for hvordan de afdelinger, der er involveret i hofte- og knæpatienter, skal samarbejde. Og der er mange fagpersoner involveret - kirurger, narkoselæger, plejepersonale, portører, laboratorie- og røntgenpersonale og fysioterapeuter.

Fælleskirurgisk sengeafdeling registrerer løbende resultaterne, og følger hele tiden op på om noget trænger til at blive justeret. Lige nu er målet at nedbringe antallet af genindlæggelse indenfor 30 dage, der pt. ligger indenfor landsgennemsnittet, men gerne må komme endnu længere ned. 

Sydvestjysk Sygehus Grindsted foretager 600 hofte- eller knæudskiftninger hvert år.

Yderligere information hos afdelingssygeplejerske Jette Nygaard, tlf. 7918 9505

Senest fagligt revideret: 18-08-2008
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk