Dette er tekstversionen af Forebyggelse af udstødelse fra arbejdsmarkedet for arbejdsskadede
Klik her for at komme til den grafiske version af Forebyggelse af udstødelse fra arbejdsmarkedet for arbejdsskadede

Forside - Læs op - Sitemap


Forebyggelse af udstødelse fra arbejdsmarkedet for arbejdsskadede


Om projektet
En stor del af patienter med en arbejdsskade havner på passiv forsørgelse. Den viden fik for nogle år siden Arbejdsmedicinsk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus til at iværksætte et projekt, hvor de via en særlig socialmedicinsk indsats forsøgte at fastholde arbejdsskadede på arbejdsmarkedet. Projektet var en succes. Indsatsen virkede. I hvert fald på kort sigt. Men hvad skete der med patienterne på længere sigt? Det har man nu fået svar. I et nyt opfølgningsprojekt har man fulgt de arbejdede gennem flere år. Og den gode nyhed – både for patienterne og for arbejdsmarkedet og dermed samfundsøkonomien – er, at det nytter at gøre en indsats: Den positive effekt holder sig også på længere sigt.

Markante resultater
Man delte patienterne i to grupper. En gruppe, der nød godt af den særlige socialmedicinske indsats og en gruppe, der måtte nøjes med de sædvanlige tilbud fra bl.a. kommuner og a-kasser.
Hos indsatsgruppen endte 5,8 % på permanente overførselsindkomster. Hos dem, der kun fik de traditionelle tilbud, røg over 20 % på permanent overførselsindkomst.
- Alene dette tal er så markant, at den er hele indsatsen værd, siger socialrådgiver Signe Beierholm Hansen, der har stået for den praktiske gennemførelse af projektet.

Patientens egne ønsker
Den specifikke socialmedicinske indsats bestod i en grundig socialmedicinsk udredning og opfølgning under medvirken af socialrådgiver. Heri indgik en tværfaglig helbredsmæssig og psykologisk vurdering. Sammen med den arbejdsskadede lagde man desuden planer for den fremtidige placering på arbejdsmarkedet. Vel at mærke med udgangspunkt i patientens egne ønsker.
- En vellykket indsats afhænger af, at man lytter til, hvad patienten er motiveret for. Samt at man har et godt samarbejde med kommunen, hvor der er fokus på at se nye muligheder – ikke begrænsninger, siger Signe Beierholm Hansen. Nye muligheder kan eks. være en ny uddannelse frem for et job, der ligner det gamle, bare på skånevilkår.
- En langsigtet plan giver ikke alene størst tilfredsstillelse for patienten, men er også den bedste vej til at gøre folk selvforsørgende igen, påpeger Signe Beierholm Hansen.

Økonomisk gevinst
Indsatsgruppen kom langt hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet end referencegruppen. Faktisk blev de sparet for et kvart år på passiv forsørgelse.
- Den økonomiske gevinst af projektet har vi ikke ekspertise til at regne på, men økonomer vil kunne gøre dette, og der er formentligt tale om en betragtelig økonomisk gevinst, siger Signe Beierholm Hansen.

Effekten holder sig
I indsatsgruppen var det fra starten under 40 %, der var i aktive forløb rettet mod tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Ved afslutning af den 4½-årige periode var tallet steget til knap 65 %.
I referencegruppen var godt 50 % i aktive forløb ved projektet begyndelse. Ved afslutningen var det tal knap 60 %. Så selvom indsatsgruppen faktisk havde et dårlige udgangspunkt, så lykkedes det den gruppe at ”overhale” referencegruppen.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte socialrådgiver Signe Beierholm Hansen tlf. 79 18 35 74 eller overlæge Søren Dahl tlf. 79 18 35 68.
 

>> Læs hele rapporten (2008)
>> Opfølgningsundersøgelse II (2011)

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk