Dette er tekstversionen af Neurorehabiliteringen, Grindsted
Klik her for at komme til den grafiske version af Neurorehabiliteringen, Grindsted

Forside - Læs op - Sitemap


Neurorehabiliteringen, Grindsted


Neurorehabiliteringen i Grindsted
6 billeder fra neurorehabilitering i Grindsted
På Neurorehabiliteringen Grindsted kan vi tilbyde dig et rehabiliteringsophold, hvis du har fysiske, kommunikative eller andre kognitive vanskeligheder. Kognitive vanskeligheder dækker blandt andet over nedsat evne til koncentration, hukommelse, overblik, initiativ og dømmekraft. Vanskelighederne kan opstå i kombinationer og med forskellige sværhedsgrader efter eksempelvis en blodprop eller blødning i hjernen, et kranietraume, en hjernetumor eller perifer nervebetændelse.

Forudsætningen for at deltage i et rehabiliteringsophold på Neurorehabiliteringen Grindsted er, at fagpersoner har vurderet, at din hjerneskade er af en karakter, hvor vi har den faglige ekspertise til at hjælpe dig via et intensivt og tværfagligt indlæggelsesforløb. Typisk bliver du overflyttet til os, når du er medicinsk stabil efter en akut sygehusindlæggelse på en neurologisk afdeling.

Du kan også komme til os som et led i en længerevarende rehabilitering, eksempelvis i forlængelse af en indlæggelse på Hammel Neurocenter.Under din indlæggelse foretager vi en grundig tværfaglig vurdering af din funktionsevne, herunder din evne til at være aktivt medvirkende i rehabiliteringen. Vi foretager også et fagligt skøn af din prognose i forhold til dit funktionsniveau og skadens placering i hjernen.

Varigheden af dit ophold afhænger af dine fremskridt undervejs. Måske bliver du hurtigt i stand til at klare hverdagen igen - måske er du hårdt ramt på de områder, der skal være med til at gøre dig bedre, og det vil kræve et længerevarende rehabiliteringsforløb. Indlæggelsesforløbet på Neurorehabiliteringen Grindsted aftales individuelt i samarbejde med det tværfaglige team. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er 22 dage.

Følger efter en hjerneskade kan og skal oftest trænes livslangt, og det vil sige også efter dit rehabiliteringsophold hos os. Det kan også forekomme, at du bliver udskrevet uden at have opnået dine ønskede mål, fordi vi ud fra en faglig vurdering og din prognose afgør, at det vi kan tilbyde, ikke er dét, du vil have mest gavn af. I begge tilfælde finder vi i samarbejde med din hjemkommune det tilbud, der passer bedst til dig.

Der vil som oftest, i større elle mindre omfang, være nogle varige mén efter en hjerneskade, som det ikke er muligt at træne sig ud af. I de tilfælde vil vi forsøge at hjælpe dig til at lære at kompensere for dine begrænsninger.Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk