Dette er tekstversionen af Neurologisk Sengeafdeling 652
Klik her for at komme til den grafiske version af Neurologisk Sengeafdeling 652

Forside - Læs op - Sitemap


Neurologisk Sengeafdeling 652


Neurologisk Sengeafdeling 652 er en sengeafdeling, hvor patienter modtages til indlæggelse, udredning og behandling af neurologiske sygdomme og apopleksi.

Akutte indlæggelser foregår via Fælles Akut Modtagelse (FAM), hvor patienten undersøges og stabiliseres inden de køres til sengeafdeling 652.

Som specialfunktion har Neurologisk Sengeafdeling udredning og behandling af neurologiske sygdomme, hvor dette ikke kan foregå ambulant.

Apopleksiafsnittet modtager patienter med blodpropper eller blødninger i hjernen. Når det på FAM vurderes, at der er behov for længere tids observation og behandling, overflyttes patienten til apopleksiafsnittet på Neurologisk Sengeafdeling 652.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk