Dette er tekstversionen af Effekten af afklaringsforløb ved en revalideringsinstitution 2007
Klik her for at komme til den grafiske version af Effekten af afklaringsforløb ved en revalideringsinstitution 2007

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Effekten af afklaringsforløb ved en revalideringsinstitution 2007


Effekten af afklaringsforløb ved en revalideringsinstitution

af Gert Thomsen

Denne afhandling består af tre dele:
 

  1. Litteraturgennemgang
  2. En register-baseret undersøgelse af ændringerne i de sociale ydelser før og efter at deltage i et afklaringsforløb
  3. En kvalitativ interviewundersøgelse af deltagerne oplevelser i forløbet
     
  4.      

Del 1:

Fokus i litteraturstudiet er på prædiktorer for tilbagevenden til arbejde efter lang tids sygdom og fravær, især med hensyn til virkningerne af erhvervsmæssig revalidering og andre ikke-medicinske indgreb.
Overraskende få kontrollerede undersøgelser, kunne identificeres udenfor USA. En meta-analyse på de fleste amerikanske RCTs har vist en effekt på omkring 10% højere tilbagevenden til arbejdet i interventionsgruppen grupper kontra kontrolgrupper.

 

Del 2:

Formålet med del 2 var at vurdere, i hvilket omfang deltage et kursus på Revaliderinsginstitutionen kunne føre til afklaring af den fremtidige forsørgelse, hvad enten det resulterede i et almindelig eller en støttet job, eller en social pension.

Deltager data fra registret DREAM blev analyseret. DREAM-databasen indeholder oplysninger om de typer af sociale ydelser betalt af staten eller kommunen
til enhver borger, hver ugen siden 1991.


Revalideringsinstitutionen kører kurser for to grupper
a) for folk på sygeorlov eller bistandshjælp henvist af kommunen
b) for arbejdsløse henvist af arbejdsformidlingen

 

Resultater efter 18 måneder
a) 33% modtog førtidspension, 23% fik et fleksjob 12% havde en rehabiliteringsplan.
b) her var mindre markante ændringer: 6% fik en invalidepension 10% fik et fleksjob, 5% havde en rehabilitering plan.

DREAM-registeret er anvendelig til en langsigtet opfølgning

Del 3:

Interview med 5 tidligere deltagere i revalideringsafklaringen viste, at flere af disse mente at arbejdsprøvning var yderst irrelevant og flere havde problemer i deres samarbejde med
social rådgivere i kommunen.

Læs hele masteropgaven her
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk