Dette er tekstversionen af Hvordan henviser jeg patienter?
Klik her for at komme til den grafiske version af Hvordan henviser jeg patienter?

Forside - Læs op - Sitemap


Hvordan henviser jeg patienter?


Hvem kan henvise?


Hvilke patienter kan henvises?

Kæbekirurgisk afdeling modtager patienter inden for afdelingens behandlingsområde
Dento-alveolære problemstillinger modtages, når omfanget er af en størrelse eller kompleksitet, så indgrebet bør foregå i hospitalsregi. Desuden modtages patienter, hvis almentilstand ikke tillader, at indgrebet foretages i primærsektoren.


Kæbekirurgisk afdeling modtager derfor ikke patienter til almindelig tandbehandling, herunder tandekstraktioner og operativ fjernelse af tænder, i hverken lokal eller generel anæstesi.


Hvordan henviser jeg?

Skal du henvise en patient til Kæbekirurgisk afdeling sker dette via EDI-portalen som dynamisk henvisning - generel henvising. Henvisningsteksten skrives i EDI-portalen og må ikke vedhæftetes som fil og alle punkter skal udfyldes..
Vi forventer, at der vedhæftes relevante vellignende fotos og røntgenbilleder til henvisningen.

 

Vejledning til ”den gode henvisning”.

En god henvisning starter det gode patientforløb. Indeholder henvisningen de nødvendige oplysninger, kan patienten lettere visiteres til den korrekte undersøgelse og behandling.  Nedenstående vejledning er derfor ikke en ”minimums-henvisning”, men inspiration til hvilke tanker, der bør tænkes, når en patient henvises. Nedenstående kan også anvendes som inspiration til hvilke forhold, der bør journaliseres.

Henvisningen bør indeholde følgende:
Kort anamnese indeholdende relevante oplysninger for den ønskede undersøgelse:

Subjektive oplysninger
Objektive fund
Sygdomsforløb
Tentativ diagnose og behandlingsforslag


Vedhæft meget gerne vellignende fotos og relevante røntgenoptagelser.

 

Inspiration til gode henvisninger for følgende patientkategorier:

Patienter henvist AKUT med mistanke om alvorlig sygdom og/eller malignintet.

Eksempler på akutte tilstande:

I disse tilfælde skal du altid kontakte afdelingen telefonisk, så du sikre, at henvisningen er kommet frem. Henvisningen bør altid indeholde et direkte telefonnummer til den henvisende læge/tandlæge.


Røntgen skal vedhæftes såfremt, der er mistanke om processer, der involverer knogle eller tænder. 
Fotos af forandringen giver altid god information og bør altid vedhæftes.

 

Slimhindelidelser:

Her er den almene anamnese væsentlig, specielt livsstilsfaktorer som tobak og alkohol. Oplysninger om patientens almene helbred og medicin har ligeledes væsentlig betydning for visitationen.

Subjektive symptomer bør altid angives.

Objektive fund suppleres ofte af et godt foto, og beskrivelsen af dine kliniske fund kan inkludere følgende:

Røntgen skal vedhæftes såfremt, der er mistanke om processer, der involverer knogle eller tænder. 
Fotos af forandringen giver altid god information og bør altid vedhæftes.

 

Kæbeledsdysfunktion:

Patienter modtages efter, at der er foretaget konservativ behandling ved egen tandlæge, alternativt modtages patienter med et atypisk sygdomsmønster direkte fra egen tandlæge og evt. læge.

Patienter med pludselig opstået anterior discus displacering modtages fremskyndet.

Henvisningen bør være udførlig omkring din undersøgelse af tyggeapparatet:

Relevant røntgen vedhæftes.

 

Udredning af atypiske ansigtssmerter:

Denne patientgruppe skal altid først udredes for kæbeledsdysfunktion hos egen tandlæge jvnf. ovenstående vejledning.
I henvisningen bør tidligere behandling med relevans for smerterne anføres, gerne med angivelse af tidspunkt og eventuel effekt af behandlingen.

Relevant røntgen vedhæftes.

 

Rekonstruktion af kæbeknogle og/eller implantatbehandling for senere dental rehabilitering:

Der modtages henvisninger på patienter med:

Følgende skal fremgå af henvisning:

Røntgen skal vedhæftes, som minimum OTP optagelse.

 

Vækstbetingede kæbeanomalier og malokklusion

Henvisning af denne patientgruppe kræver en grundig anamnese som beskrevet under ”den gode henvisning”.
 
Yderligere bør følgende subjektive oplysninger angives
Objektive fund:
 
God mundhygiejne er en forudsætning for behandling. Ingen tobak.
 
Såfremt der er tale om et tandsæt, som også kræver protetisk rehabilitering, skal den efterfølgende protetiske behandling kort beskrives. Patienten skal være bekendt med omfanget og egenbetaling af den protetiske behandling.
 

 




Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk