Dette er tekstversionen af Uddannelse
Klik her for at komme til den grafiske version af Uddannelse

Forside - Læs op - Sitemap


Uddannelse


Udannelselsafdeling for videreudvidereuddannelsessøgende tandlæger i specialet tand-, mund- og kæbekirurgi.

Kæbekirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Esbjerg og Odense Universitetshospital er godkendt af Sundhedsstyrelsen til uddannelsesafdeling.

Som led i uddannelsen skal den uddannelsessøgende opholde sig 1 år på Kæbekirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus.

Uddannelse i Kæbekirurgisk Afdeling

Enkelte tandlægestuderende har efter eget ønske få dages praktikophold.

 

Varighed
Uddannelsen varer 5 år.  Er tilrettelagt efter Sundhedsstyrelsens cirkulære om uddannelse til specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi.

 

Yderlige information om specialtandlægeuddannelsen findes i nedenstående cirkulærer

  

Sygeplejestuderende
Afdelingen modtager 2 gange årligt sygeplejestuderende  i  6. semester  i et 10 ugers forløb.

 

Klinikassistentstuderende
Med UC SYD aftales praktik en enkelt dag med fokus på kirurgi
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk