Dette er tekstversionen af Transport og befordringsgodtgørelse
Klik her for at komme til den grafiske version af Transport og befordringsgodtgørelse

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Transport og befordringsgodtgørelse


Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten.

Du kan ikke få transport eller tilskud alene fordi du måske ikke har adgang til bus eller tog.

 

Tilskud til befordring (Hvis du kører i egen bil)

Region Syddanmark yder tilskud til dine transportudgifter til og fra det nærmeste sygehus, hvor du kan blive behandlet efter regionens visitationspraksis, hvis :

Oktober 2019 indføres et nyt system, så du fremover selv kan søge om tilskud til befordring via standere/skærme på Sydvestjysk Sygehus.
Den digitale løsning letter administration og betyder, at sygehusene kan behandle sagerne hurtigere.

Tilskuddets beløb kan ikke overstige de faktiske udgifter og vil svare til udgiften til billigste offentlige transportmiddel. Beløbet indsættes på din Nemkonto.

Frit sygehusvalg

Hvis du efter reglerne om frit sygehusvalg eller udvidet frit sygehusvalg benytter dig af et offentligt eller privat sygehus, skal du selv sørge for og betale for transporten. Du kan i visse tilfælde få refunderet den del af udgiften svarende til billigst forsvarlige transport til nærmeste sygehus som Region Syddanmark ville have henvist dig til.

 

Transport til og fra sygehuset

Siddende transport tilbydes, hvis vi vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler og hvis du samtidig opfylder en af følgende betingelser:

Bestilling af transport

For at bestille transport skal du ringe til kørselskontoret på telefonnummeret 70 11 31 11.
Du kan ringe på alle hverdage mellem kl. 8.00 og 15.00. Når du ringer, skal du vælge det sygehus, du skal behandles på.
Hvis du skal til behandling på et sygehus beliggende uden for Region Syddanmark, skal du også ringe på 70 11 31 11. Her skal du vælge "hvis du skal til behandling uden for Region Syddanmark".

 

Derudover skal du vide at...

 

Kommunen

Du skal henvende dig til din hjemkommune, hvis du har spørgsmål om transport i forbindelse med eksempelvis:

 

Hvis du har spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte det sygehus, du skal til behandling på, for at få klarlagt om du kan få arrangeret transport.
Hvis du har spørgsmål til befordringsgodtgørelse, kan du ringe 70 11 31 11 og vælge dit nærsygehus.

Befordringsreglerne fremgår af:
•         https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202146


Hvis du ikke er tilfreds

Hvis du ikke er tilfreds med eller har spørgsmål til afgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse, kan du ringe til dit nærsygehus for en uddybende forklaring.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen kan dette ske til Styrelsen for Patientklager. Klager over befordring/befordringsgodtgørelse skal indgives til Styrelsen for Patientklager inden 4 uger efter, klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Klageskema kan hentes på https://stpk.dk/
  
Kontaktinformation:
Styrelsen for Patientklager
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Postadresse: Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg
Tlf.: 72 33 05 00 (kl. 10-14)
stpk@stpk.dk
www.stpk.dk

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk