Dette er tekstversionen af Øre-Næse-Hals Sengeafsnit
Klik her for at komme til den grafiske version af Øre-Næse-Hals Sengeafsnit

Forside - Læs op - Sitemap


Øre-Næse-Hals Sengeafsnit


På Sengeafdeling D1 indlægges patienter indenfor følgende specialer:


På Børne- og Ungeafdelingen indlægges øre-næse-hals patienter indenfor følgende specialer:

Vi modtager patienter til planlagte operationer/undersøgelser samt akutte patienter.
Pleje og behandling foregår i tæt samarbejde mellem afsnittets personalegrupper med patient og evt. pårørende, hvis du ønsker det. 


Indlagte børn
Ved børn under 14 år, er der mulighed for, at en af forældrene kan overnatte på afdelingen.

 

Åben indlæggelse
Har du en åben indlæggelse til Øre-Næse-Halsafdelingen kan du, dine pårørende eller hjemmesygeplejen altid kontakte afdelingen på telefon 7918 3129. Du kan altid blive indlagt her, hvis du har behov for det.

 

Kontaktperson
Under indlæggelsen har du en kontaktperson.

Du får et kort med afdelingens telefonnummer. Hvis du har gener efter din operation eller spørgsmål, skal du ringe til afdelingen.
Telefonnummer til:

Afsnittene finder du på kortet (kort over sygehuset).


Kontakt
Sengeafdeling D1 tlf. 7918 5513
Børne- og Ungeafdelingen tlf. 7918 2615
Fax 7918 2790

 

Send sikker e-mail til Øre-Næse-Halsafdelingen via borger.dk

 

Ved indlæggelse skal du medbringe:

Vi anbefaler, at du lader smykker og værdigenstande blive hjemme og kun medbringer få kontanter. Du har ikke mulighed for at låse ting inde.

 

Operation
Ved ankomst til sengeafsnittet skal du henvende dig til plejepersonalet på kontoret.

Der kan forekomme ventetid pga. akutte patienter.

Hvis du skal opereres/undersøges i fuld bedøvelse skal du møde fastende.

Du skal tage brusebad hjemmefra. Du må ikke have neglelak, make-up, creme, parfume eller smykker på.

Inden du kommer ned til operationen skal du have:

Du kommer til at tale med den læge, der skal operere dig.

Dine pårørende har mulighed for at følge dig til operationen. En portør vil hente dig og køre dig i seng til operationen.

Efter operationen bliver du kørt på opvågningsstuen, hvor du bliver overvåget. Herefter bliver du kørt tilbage til sengeafdelingen.

Efter operationen taler du med lægen om operationen.

 

Opvågning
Ved enkelte operationer skal du overnatte på opvågningen, og derfor har dine pårørende mulighed for at besøge dig. Dette skal dog altid aftales individuelt med plejepersonalet på sengeafsnittet.

Ved børn under 14 år er der mulighed for, at forældre kan være hos barnet mens det er på opvågningen. Ved større børn kan der i særlige situationer laves individuelle aftaler.


 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk