Dette er tekstversionen af Post.doc.
Klik her for at komme til den grafiske version af Post.doc.

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Post.doc.


Post.doc. stillinger - forskning

 

 

Line Velling Magnussen

Læge, ph.d. og forsker i hypofyse- binyre- og gonadesygdomme, samt bariatri
Endokrinologisk Afdeling
Forskningsgruppe i Endokrinologi
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Line.Velling.Magnussen@rsyd.dk

.

 

Line er uddannet fra Århus Universitet i 2008 og har siden 2011 arbejdet indenfor endokrinologien såvel klinisk som forskningsmæssigt.
Line fik tildelt ph.d. grad i 2016 ved Sundhedsvidenskabeligt fakultet, Syddansk Universitet med afhandlingen ”Testosterone therapy of men with type 2 diabetes mellitus - A randomized, double-blinded, placebo-controlled study”.  Herudover har Line publiceret arbejder i danske og udenlandske tidsskrifter og deltager løbende i konferencer indenfor sit forskningsområde.
Du kan læse mere om den videnskabelige aktivitet her: ResearchGate.
Siden maj 2018 er Line ansat i postdoc stilling indenfor testosteronbehandling, hvor hun bl.a. er sponsor og praktisk forsøgsansvarlig i et nyt randomiseret, placebokontrolleret studie, der foregår i et samarbejde mellem de to endokrinologiske afdelinger på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg og Odense Universitetshospital.

 

 

Niels-Peter Brøchner Nielsen

Cand.scient., ph.d. og forsker i smerte, bevægelse og sundhed
Enheden for Sundhedsfaglig forskning
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Niels-Peter.Brochner.Nielsen@rsyd.dk
 

.

Niels-Peter er uddannet fra Aalborg Universitet i 2013 med fokus på neurofysiologi, træthed og bevægelse, og rejste derefter til Nantes, Frankrig i forbindelse med sit Ph.D. projekt; ”The effects of fatigue and pain on muscle coordination during a multijoint task”. Niels-Peter fik tildelt sin Ph.D. grad i 2017 og er siden blevet ansat som forsker ved Enheden for Sundhedsfaglig Forskning, Sydvestjysk Sygehus. Fra Maj 2019 er Niels-Peter blevet ansat i en post doc stilling med henblik på at gennemføre et forskningsprojekt udvalgt til en videnskabelig vurdering af en ny smertebehandlingsmetode med kulde, kaldet cryoneurolyse. Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem Smerteklinikken, Neurologisk afdeling og Enheden for Sundhedsfaglig Forskning, Sydvestjysk Sygehus, og udføres derudover i samarbejde med en række aktører herunder anæstesiafdelingen, ortopædkirurgisk afdeling, primær-sektoren samt smertecenter syd, OUH.

 

 

Lea Ladegaard Grønkjær

Sygeplejerske, ph.d. og forsker i leversygdomme
Mave og Tarm Ambulatorium
Forskningsgruppe Medicinsk og Kirurgisk Gastroenterologi og Hepatologi
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Lea.Ladegaard.Gronkjaer@rsyd.dk  
.

 

Lea er uddannet sygeplejerske i 2006  og cand.cur i 2008. Hun har siden arbejdet indenfor hepatologien såvel klinisk som forskningsmæssigt. Lea fik tildelt ph.d.-grad i 2013 ved Aarhus Universitet med ’Orale infektioner hos patienter med lever cirrose. Forekomst og betydning for patientens forløb’. Herudover har Lea publiceret arbejde i danske og udenlandske tidsskrifter og deltager løbende i konferencer indenfor sit forskningsområde. Du kan læse mere om den videnskabelige aktivitet her: ResearchGate.

Fra 1. maj 2020 er Lea ansat i en postdoc stilling, hvor hun er tilknyttet forskningsgruppens forskningsprojekter inden for leversygdomme blandt andet, hvordan patienter oplever at leve med en leversygdom.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk