Dette er tekstversionen af Hjerteforeningens støtte til forskning og kongresdeltagelse i 2019
Klik her for at komme til den grafiske version af Hjerteforeningens støtte til forskning og kongresdeltagelse i 2019

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Hjerteforeningens støtte til forskning og kongresdeltagelse i 2019


.

Hjerteforeningen uddeler i 2019 støtte til stipendier og projekter inden for den frie forskning i hjerte-kar-sygdomme og inden for tre specifikke fokusområder med øremærkede midler

Fokusområderne er:
1. Forskning i kvinder og hjerte-kar-sygdom
2. Forskning inden for præhospital behandling af hjerte-kar-sygdom, inden for forebyggelse og behandling af hjertestop eller inden for behandling af kritisk hjertesygdom og kardiogent shock
3. Ph.d.- og postdoc-stipendier inden for rehabilitering til patienter med hjerte-kar-sygdomme

Du kan finde flere informationer om rammerne for og kravene til forskningsprojekter inden for de specifikke fokusområder i 2019 via dette link: https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/2018/12/19/stoette-til-forskning-i-2019/ 

Børnehjertefonden støtter forskning i medfødte hjertesygdomme. Du kan finde flere informationer om Børnehjertefondens støtte via dette link: https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/boernehjertefonden/  

Som noget nyt bliver ansøgninger om støtte fra Hjerteforeningen og Børnehjertefonden fremover også bedømt på om forskningen adresserer eventuelle kønsforskelle. Læs mere via dette link: https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/ansoegningsprocessen/

under Trin 2 – Projektbeskrivelsen.  

Hjerteforeningen gør opmærksom på, at det ikke længere er muligt separat at søge om støtte til kongresdeltagelse. I stedet kan støtte til kongresdeltagelse søges som en del af en ansøgning om støtte til forskning.

Fristen for alle ansøgninger om forskningsstøtte er 29. marts 2019 kl. 14.00.

Find al information om Hjerteforeningens og Børnehjertefondens forskningsstøtte via dette link: https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/  

Hjerteforeningen og Børnehjertefonden ser frem til at modtage ansøgninger. 

For yderligere oplysninger kontakt:

Soetkin Versteyhe
Forskningskonsulent
Forskningsafdelingen


Hjerteforeningen
Vognmagergade 7, 3. sal
1120 København K
Tlf.: +45 70 25 00 00
Dir.: 51 72 83 49
Email: soetkinv@hjerteforeningen.dk
Web: www.hjerteforeningen.dk

 


 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk