Dette er tekstversionen af Risikovurderet tilsyn
Klik her for at komme til den grafiske version af Risikovurderet tilsyn

Forside - Læs op - Sitemap


Risikovurderet tilsyn


Risikobaseret tilsyn på genoptræningsdelen, Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted

På Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme i Grindsted var der d. 5.11.18 tilsyn på det ergo-fysioterapeutiske genoptræningstilbud til patienterne. Den samlede vurdering efter tilsynsbesøget var; ”mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”, og hvor det blev vurderet at det var løst med dialog på dagen.

Styrelsen for patientsikkerhed afslutter derfor tilsynet. Yderligere information fremgår af rapporten som du kan downloade her.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk