Dette er tekstversionen af Etablering af forskeransættelser
Klik her for at komme til den grafiske version af Etablering af forskeransættelser

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Etablering af forskeransættelser


Hvis du skal være ph.d.-studerende eller post.doc. på Sydvestjysk Sygehus skal du i samarbejde med din hovedvejleder/forskningsleder og relevant afdelingsledelse udfylde ét af nedenstående skemaer

iPad og læge 450x250

Formål:

Som en del af sygehusets nye Forskningsstrategi 2019-2024 har vi øget fokus på at rekruttere ph.d.-studerende og post.docs (s. 15).

Én metode er muligheden for at ansøge om tre måneders løn til protokolskrivning ifm. et ph.d.- eller post.doc.-forløb.  

Ifm. dette har vi udarbejdet nye skemaer til hhv. løn under protokolskrivning (skema 1-2) og etablering af ph.d./post.doc. ansættelser (skema 3-4).

Skemaet skal hjælpe med at få overblik over forløbet for alle involverede parter, så der fra start bliver taget hånd om ansættelsesforhold, dataadgang, finansieringskilder og lønsammensætning.

Procedure:

Skemaet udfyldes af medarbejderen i samarbejde med hovedvejleder/forskningsleder og afdelingsleder, hvorefter det gennemgås af forskningscentret og eventuelt godkendes af koordinerende forskningsleder for IRS-Sydvestjysk Sygehus.
Slutteligt underskriver relevante aktører, hvorefter det returneres til forskningscentret via e-mail SVS-forskning@rsyd.dk.
Skemaet vil blive anvendt af forskningscentret, HR afdelingen og Økonomiafdelingen og vil blive journaliseret i medarbejderens personalesag.

 

DOWNLOAD relevant skeama herunder:

  1. Etablering af tre måneders aflønnet ph.d.-forberedelse
  2. Etablering af tre måneders aflønnet post.doc.-forberedelse
  3. Etablering af ph.d.-ansættelse
  4. Etablering af post.doc.-ansættelse

Skemaerne kan udfyldes elektronisk og kan underskrives med digital signatur.

 

Procedure ved Syddansk Universitet (SDU):

Ph.d.-studerende vil fra starten af ansættelsen være tilknyttet SDU, hvor post.doc. ansatte evt. kan påbegynde stillingen på sygehuset, mens ansættelsen ved universitet er i proces. 

Kontakt forskningscentret ved spørgsmål via e-mail SVS-forskning@rsyd.dk.

 

 Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk