Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Præsentation af LAKK

Præsentation af LAKK

LAKK har siden 1999 opbygget en erfaring og ekspertise i at tilrettelægge kurser og undervisning i forbindelse med patientsimulation og færdighedstræning.

LAKK omfatter en fuld-skala Patientsimulator, hvor der kan trænes kliniske færdigheder samt kommunikation, samarbejde og ledelse i forhold til teamfunktion i forskellige kliniske situationer. Desuden omfatter LAKK et Fantomcenter med en række forskellige fantomer til træning af kliniske færdigheder.


Patientsimulator
I Patientsimulatoren kan man bl.a. træne behandling af hjertestop, andre akutte medicinske og kirurgiske tilstande, anæstesi- og intensivbehandling samt komplicerede fødsler.

Der kan f.eks. simuleres EKG, invasivt arterielt blodtryk, invasivt CVP, saturation, temperatur og cardiac output.

I fuld-skala simulationer er der ofte fokus på ledelse, kommunikation og samarbejde i kritiske situationer.

Der mulighed for at træne forskellige scenarier omkring situationer i patientpleje- og behandling. Der er mulighed for videooptagelse og efterfølgende debriefing, hvor der bl.a. kan ske en drøftelse af oplevelser, tanker, teoretiske overvejelser, planlægning, kommunikation og samarbejde med patient og kolleger, information, procedurer, metode samt muligheder for udvikling.

Læs mere…


Fantomcenter
I Fantomcenteret kan man træne procedurer og teknikker indenfor  bl.a. intramuskulær og subcutan injektion, stomipleje, anlæggelse af kateter, mundpleje, personlig hygiejne, lumbalpunktur, anlæggelse af Central Vene Kateter, anlæggelse af venekanyle, a-punktur, artroskopi af skulder, hånd og knæ samt laparoskopi og endoskopi.

Læs mere…


Læring i LAKK
Lærings- og træningsmuligheder i LAKK indebærer et praksisnært, men risikofrit træningsmiljø. Som kursist vil man i LAKK have den fornødne tid og ro til at træne kliniske og kommunikative færdigheder, så man kan opleve sig bedre rustet i mødet med den virkelige patient og derved have øgede forudsætninger for at udstråle ro og sikkerhed samt professionalisme. 

Læs mere…


Undervisere
Der er knyttet en bred stab af undervisere og instruktører til LAKK. Undervisere og instruktører har en bred klinisk erfaring og rekrutteres direkte fra klinikken.

I LAKK er der mulighed for pædagogisk udvikling og sparring.

Læs mere…
 


Siden er sidst opdateret 3-9-2012Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk