Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Sydvestjysk sygehus Til Region SyddanmarkTil forsiden

Kurser i LAKK

Følgende kurser er beskrevet i alfabetisk rækkefølgeLink Akut beredskab for offshore sygeplejersker
At kursisterne oplever et styrket handleberedskab i akutte situationer og øget handlekompetence i forhold til livreddende førstehjælp samt akut syge patienter
Link Akutkurser for Basislæger
At understøtte lægens muligheder for at erhverve kompetencer til at foretage genoplivning svarende til intermediært niveau (læringsmål 1 i målbeskrivelsen) samt kunne modtage den akut syge patient og initiere relevant behandling (læringsmål 8 i målbeskrivelsen)
Link Akut sygepleje for sygeplejersker i introduktionsstillinger
At kursisterne udvikler deres viden og handlekompetence omkring den akutte sygepleje til den ortopædkirurgiske patientgruppe
Link Akut sygepleje for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter
At sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter gennemgår en kompetenceudvikling i form af at opøve teoretiske og kliniske færdigheder og at opøve evnen til klinisk beslutningstagen
Link Akut team kursus, Modul 1 - den faglige del
At deltagerne i Akut teamet rustes fagligt, så den akut syge patient får den bedste og hurtigste behandling i situationen
Link Akut team kursus, Modul 2 og 3 - den kommunikative del
At deltagerne i Akut teamet rustes kommunikativt, så den akut syge patient får den bedste og hurtigste behandling i situationen
Link Anlæggelse af perifer venekanyle
At kursisterne får en teoretisk indføring samt praktisk træning i at anlægge en perifer venekanyle
Link Avanceret genoplivning
At kursisterne får mulighed for at opnå tryghed i håndteringen af patienter med hjertestop, herunder kan diagnosticere hjertestop samt udføre avanceret genoplivning i henhold til gældende algoritme
Link Basal genoplivning med hjertestarter
At personalet på Sydvestjysk Sygehus får viden om samt nogen øvelse i basal genoplivning med hjertestarter jævnfør gældende retningslinjer
Link Basal genoplivning og CRM
At kursisterne opnår mere sikkerhed i håndtering af en akut situation
Link Fødselssimulationer
Teamtræning med fokus på kommunikation, samarbejde og ledelse i kritisk fødselssituationer
Link Instruktørkursus for lokale instruktører i basal genoplivning med hjertestarter
At de lokale instruktører opnår kvalifikationer til at kunne instruere medarbejdere på SVS, uanset uddannelse, i principperne for basal genoplivning med hjertestarter At de lokale instruktører bliver fortrolige med at instruere teknikkerne i basal genoplivning med hjertestarter samt kan vurdere om den udførte hjertemassage og ventilation er af tilfredsstillende kvalitet.
Link Kommunikation for sygeplejersker i introduktionsstillinger
At nyansatte sygeplejersker i introduktionsstillinger i de ortopædkirurgiske afdelinger får mulighed for at udvikle deres kommunikative kompetencer
Link Kompetenceudvikling for anæstesisygeplejersker på SVS
Som en del af kompetenceudviklingen for anæstesisygeplejerskerne på SVS at arbejde med problemstillinger indenfor emnerne: 2009: Hæmodynamik, traume og kommunikation...2011: Avanceret genoplivning, Blodkomponentterapi, Patienttransport og cerebrale katastrofer, Ventilationsformer samt en opdatering på Sektionernes specialer
Link Kursus for Introduktionslæger i anæstesiologi
At kursisterne træner kliniske relevante situationer fra anæstesiens verden i et praksisnært men risikofrit miljø
Link Kursus for Introduktionslæger i ortopædkirurgi
At kursisterne opnår specifikke kompetencer i forhold til uddannelsesplanen for yngre læger i ortopædkirurgiske introduktionsstillinger
Link Luftvejskursus for læger og sygeplejersker
At kursistens handleberedskab styrkes i forhold til håndtering af den vanskelige luftvej
Link Lægeledsaget transportkursus.Transport af risikopatienter
At deltagerne bliver bekendt med jura omkring patienttransporter, lægeledsagelse samt introduceres til brug af udstyr samt forskellige faggruppers kompetencer.
Link Mini EPLS
Teamtræning i neonatal resuscitation og børnegenoplivning
Link Patientologi - Mennesker med behov for opvågning
At den studerende på baggrund af teoretisk viden udvikler sin handlekompetence i behandling og pleje af patienten med behov for opvågning og særlig observation
Link Simulatorinstruktørkursus
At deltagerne opnår en viden og forståelse for LAKK's koncept for simulationsundervisning, så dette bliver rammen for deres undervisning i LAKK
Link Kursusdage i Specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje
Obligatorisk emne, der indgår i den kliniske del af anæstesi kursisternes uddannelse. Opkvalificering af kursisternes viden i forhold til pleje og behandling af udvalgte patient grupper – herunder opkvalificering af kursisterne kliniske og kommunikative kompetencer i opgave løsningerne – fokus i forhold til samarbejde.
Link Kursusdage i Specialuddannelse i intensiv sygepleje
At træne instrumentelle, kommunikative og pædagogiske færdigheder i et risikofrit miljø.
Link Udvidet førstehjælp for Blodbankens tappepersonale
At kursisterne styrker deres handleberedskab i forhold til donor, som får et ildebefindende eller hjertestop i forbindelse med tapning

Siden er sidst opdateret 5-9-2012Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring