FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
SØG
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Undervisere og instruktører

 

LAKK har tilknyttet en bred stab af undervisere og instruktører med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og erfaring.

Fælles for alle undervisere og instruktører er, at de til dagligt arbejder i klinikken og kun er tilknyttet LAKK i forbindelse med undervisningen.

 

Navn - Titel - Foto
 

Uddannelse/
kvalifikationer

Kurser/
moduler


LAKK's faste medarbejderstab

Helle Andreassen

Helle Andreassen
Driftsleder i LAKK

 

 

Sygeplejerske
PD i almen pædagogik
Master i Projektledelse
Kursus i forskningsmetodologi og evidensbaseret praksis
DIMS facilitatorkursus

 

Simulatorinstruktørkursus for LAKK
Basal genoplivning
Akut team kurser
Kommunikationskurser
Kurser for offshore sygeplejersker

 Chris Garcia

Chris Garcia
Overlæge i anæstesiologi

 

 

Speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin 

Simulatorinstruktørkursus for LAKK

ALS uddannelse
ATLS uddannelse
PHTLS uddannelse
EPLS uddannelse

 

 

Kursus for introduktionslæger i anæstesi
Simulatordage i anæstesi specialuddannelsen
Kurser for intensiv- og anæstesikursister samt introduktionslæger
Simualtorinstruktørkursus
Akutkurser for basislæger
Genoplivning af børn og nyfødte
 

Lars Ketelsen

Lars Ketelsen
AV-tekniker

 

 

Producer
Sminkør
Hjertestopinstruktør
Tidligere portør
DIMS facilitatorkursus

 

Basal genoplivning (Instruktør)
Alle andre kurser
(AV-tekniker)

 

Sygeplejersker/Jordemoder

 

Lisbet Andersen

Lisbet Andersen Sigaard
Uddannelsesansvarlig sygeplejerske
Anæstesi

 

 

Sygeplejerske
Anæstesi specialuddannelse
Vejlederuddannelse
DIMS facilitatorkursus

 

Kurser for anæstesikursister
 

Charlotte Bladt-Hansen

Charlotte Bladt-Hansen
Anæstesisygeplejerske

 

 

Sygeplejerske
Anæstesi specialuddannelse
Vejlederuddannelse
ATCN uddannelse
DIMS facilitatorkursus

 

Diverse anæstesikurser
 

Susanne Mærsk Clausen

Susanne Mærsk Clausen
Anæstesisygeplejerske

 

 

Sygeplejerske
Anæstesi specialuddannelse
ATCN uddannelse
DIMS facilitatorkursus
LAKK facilitatorkursus

 

Kursus for intro-læger i ortopædi, RSD
Diverse anæstesikurser
Traumeteamtræning
 

Hanne Ellegaard

Hanne Ellegaard
Sygeplejerske
Medicinsk

 

 

Sygeplejerske
Simulatorinstruktørkursus for LAKK

 

Akut sygepleje for medicinske sygeplejersker og SSA

Susanne Fischer

Susanne Fischer
Specialeansvarlig sygeplejerske Intensiv afdeling

 

 

Sygeplejerske
Intensiv specialuddannelse
Vejlederuddannelse
Suppleringsuddannelsen i sygepleje
ALS uddannelse
DIMS facilitatorkursus
Master i Klinisk Sygepleje

 

Basal genoplivning
Avanceret genoplivning
Intensiv specialuddannelse
Neonatal genoplivning
Kursus for praktiserende læger
Akut team kurser

Jane Nørby Hansen

Jane Nørby Hansen
Sygeplejerske
Dagkirurgisk Center

 

 

Sygeplejerske
Intensiv specialuddannelse
DIMS facilitatorkursus

 

Basal genoplivning
Kompetenceudvikling DKC

Lise Hansen

Lise Hansen
Anæstesisygeplejerske

 

 

Sygeplejerske
Anæstesi specialuddannelse
Vejlederuddannelse
DIMS facilitatorkursus

 

Diverse anæstesikurser
 

Inge Schultz Jørgensen

Inge Schultz Jørgensen
Uddannelses- og udviklingssygeplejerske Intensiv

 

 

Sygeplejerske
Intensiv specialuddannelse
Diplomuddannelse i Ledelse
DIMS facilitatorkursus

 

Intensiv uddannelse
Introduktion af intensiv sygeplejersker

Lene Kjærgård

Lene Kjærgård
Instruktionsjordemoder
Fødegangen

 

 

Jordemoder
Sundhedsfaglig diplomuddannelse i klinisk undervisning
Simulatorinstruktørkursus for LAKK

 

Fødselssimulationer

Bente Lundgaard Lund

Bente L. Lund
Sygeplejerske
FAM

 

 

Sygeplejerske
Klinisk vejleder
Diplomuddannelse
LAKK facilitatorkursus

Præhospital specialeansvarlig

 

Traumeteamtræning

Lisbeth Munk Mortensen

Lisbeth Munk Mortensen
Jordemoder
Fødegangen

 

 

Jordemoder
ALSO uddannelse

 

Fødelssimulationer

Inge Nørby-Lassen

Inge Nørby-Lassen
Uddannelsesansvarlig og udviklingssygeplejerske
FAM

 

 

Sygeplejerske
Klinisk vejlederuddannelse
Emergency Medicine kursus
Simulatorinstruktørkursus for LAKK
LAKK facilitatorkursus

 

Akut sygepleje for medicinske sygeplejersker og SSA
Traumeteamtræning 

Mette Rahbek Kristensen

Mette Rahbek Kristensen
Sygeplejerske
FAM

 

 

Sygeplejerske
Efteruddannelse i kardiologi
Diplommodul i akut sygepleje
Simulatorinstruktørkursus for LAKK

 

Avanceret genoplivning
Lokal instruktør i BLS med AED
Akut sygepleje for medicinske sygeplejersker og SSA
 

 

 

Louise Tranbjeg Ottosen

Louise Tranbjerg Ottosen
Sygeplejerske
Medicinsk

 

 

Sygeplejerske

 

Akut sygepleje medicinske sygeplejersker og SSA

Dorthe Svane

Dorthe Svane
Instruktionsjordemoder
Fødegangen

 

 

Jordemoder
Klinisk vejlederuddannelse
Efter- og videreuddannelse for jordemødre
Simulatorinstruktørkursus for LAKK

 

Fødselssimulationer

 

Læger

 

Lise Aunsholt

Lise Aunsholt
Læge
Pædiatri

 

 

Læge
Ph.D.
Instruktørkursus fra DIMS

 

Mini EPLS

Mikkel Brabrand

Mikkel Brabrand
Læge
FAM forskningsleder - Lektor

 

 

Læge
Hoveduddannelse i intern medicin og kardiologi
ALS uddannelse
Ph.D.

 

Avanceret genoplivning og akut medicin
Lægeledsaget transportkursus
Akut sygepleje for medicinske sygeplejersker og SSA
 

Jacob Broder Brodersen

Jacob Brodersen
Læge
Medicinsk

 

 

Læge
ALS uddannelse
Simulatorinstruktørkursus for LAKK

 

Avanceret genoplivning og akut medicin
Akut sygepleje for medicinske sygeplejersker og SSA
 


 

Rasmus Gymose Berthelsen

Rasmus Gymose Berthelsen
Overlæge 
Anæstesi

 

 

Speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin 

ALS uddannelse
ALS instruktør
ATLS uddannelse
PHTLS uddannelse
EPLS uddannelse

DIMS facilitatorkursus

 

 

Avanceret genoplivning
Kursus for introduktionslæger i anæstesi
Simulatordage i anæstesi specialuddannelsen
Kurser for intensiv- og anæstesikursister samt introduktionslæger
Simulatorinstruktørkursus
Akutkurser for basislæger

Christian Jeppesen

Christian Jeppesen
Læge
Anæstesi 

 

 

Speciallæge i anæstesiologi

 

Avanceret genoplivning
Lægeledsaget transportkursus

Peter Kuhne-Qvist

Peter Kuhne-Qvist
Overlæge
Anæstesi

 

 

Speciallæge i anæstesiologi
LAKK facilitatorkursus

 

Traumeteamtræning

Morten Køhn

Morten Køhn
Læge
Anæstesi

 

 

Læge

 

Lægeledsaget transport

Mette Lenstrup

Mette Lenstrup
Læge
Anæstesi

 

 

Læge
ALS uddannelse
Simulatorinstruktørkursus for LAKK

 

Akutkurser for basislæger
Avanceret genoplivning

Jane Maria Lyngsø

Jane Maria Lyngsø
Overlæge
Obstetrik

 

 

Uddannelsesansvarlig overlæge
Inspektor under SST
Master i Konfliktmægling
Kursus i Pædagogisk Undervisning
Personlig ledelse

 

Fødselssimulationer
Træning i akutte obstetriske færdigheder

Karsten Modin

Karsten Modin
Læge
Ortopædkirurgi

 

 

Læge
Hoveduddannelse i ortopædkirurgi
ATLS
PHTLS
Forsvarets rerservelæge uddannelse

 

Kursus for intoduktionslæger i ortopædi, RSD
 

Monija Mrgan

Monija Mrgan
Læge
Kardiologi

 

 

Læge
Hoveduddannelsesstiling i Kardiologi
ALS

 

ALS og lægeledsaget transport for IKKE-basislæger

Lars-Gustav Nielsen

Lars-Gustav Nielsen
Overlæge
Anæstesi

 

 

Speciallæge i anæstesiologi
DIMS facilitatorkursus

 

Akutkurser for basislæger

Louise Gramstruæ Nielsen

Louise Gramstrup Nielsen
Læge
Anæstesi

 

 

Læge
Akutkurser for basislæger
ALSLægeledsaget transport for basislæger 

  Sanne Vibe Nielsen

Sanne Vibe Nielsen
Læge
Anæstesi 

 

 

 Læge
Introduktionslæge i medicin
Introduktionslæge i anæstesi
ALS provider
Akutkurser for Basislæger

 

Lægeledsaget transportkursus for basislæger

Søren Nielsen

Søren Nielsen
Læge
Anæstesi

 

 

Speciallæge i anæstesiologi
PHTLS
ATLS
Øre-Næse-Hals anæstesi ansvarlig
Ansvarlig for vanskelig intubation
Simulatorinstruktørkursus for LAKK

 

Avanceret genoplivning
Vanskelig luftvejshåndtering

Jakob Oxlund

Jakob Oxlund
Overlæge
Anæstesi

 

 

Speciallæge i anæstesiologi
Erfaring med undervisning i Laboratorie for kliniske færdigheder ved OUH

 

Kurser for yngre læger
Akutkurser for basislæger

Lasse Pedersen

Lasse Pedersen
Læge
Ortopædkirurgi

 

 

Speciallæge i ortopædkirurgi
ATLS uddannelse
DSTC uddannelse
LAKK facilitatorkursus
 

 

Traumeteamtræning

Ramshanker Ramanathan

Ramshanker Ramanathan
Læge
Kardiologi

 

 

Læge
ALS
Simulatorinstruktørkursus for LAKK

 

ALS og lægeledsaget transport for IKKE-basislæger
Akut sygepleje

Jarl Sigaard

Jarl Sigaard
Læge
Palliation 

 

Speciallæge i anæstesiologi
Postgraduat klinisk lektor ved Syddansk Universitet
Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF)


Uddannet underviser i Lægeforeningens kommunikationskurser
DIMS facilitatorkursus
ALS uddannelse
ATLS uddannelse
ATLS instruktør
PHTLS uddannelse 

Diverse kurser med inddragelse af klinisk simulation og CRM
Simulatorinstruktørkursus for LAKK 

 

Thomas Østergaard Støchkel

Thomas Østergaard Støchkel
Læge
Ortopædkirurgi

 

 

Læge
ATLS uddannelse

 

Kursus for introduktionlæger i ortpædi

 Remmon Washington

Remmon Washington
Læge
Kardiologi

 

 

Læge
Hoveduddannelse i Kardiologi

 

ALS og transport

 

 

   

 

 

 


Siden er sidst opdateret 2-2-2016
Sydvestjysk SygehusSydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | E-mail: svs@rsyd.dk | www.sydvestjysksygehus.dk