FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
SØG
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Undervisere og instruktører

 

LAKK har tilknyttet en bred stab af undervisere og instruktører med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og erfaring.

Fælles for alle undervisere og instruktører er, at de til dagligt arbejder i klinikken og kun er tilknyttet LAKK i forbindelse med undervisningen.

 

Navn - Titel - Foto
 

Uddannelse/
kvalifikationer

Kurser/
moduler


LAKK's faste medarbejderstab

Helle Andreassen

Helle Andreassen
Driftsleder i LAKK

 

 

Sygeplejerske
PD i almen pædagogik
Master i Projektledelse
Kursus i forskningsmetodologi og evidensbaseret praksis
DIMS facilitatorkursus

 

Simulatorinstruktørkursus for LAKK
Basal genoplivning
Akut team kurser
Kommunikationskurser
Kurser for offshore sygeplejersker

Rasmus Berthelsen

Rasmus Gymose Berthelsen
Overlæge i anæstesiologi
 

 

 

Speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin 

ALS uddannelse
ALS instruktør
ATLS uddannelse
PHTLS uddannelse
EPLS uddannelse

DIMS facilitatorkursus

 

 

Avanceret genoplivning
Kursus for introduktionslæger i anæstesi
Kurser for intensiv- og anæstesikursister samt introduktionslæger
Simualtorinstruktørkursus
Ku 

 

Lars Ketelsen

Lars Ketelsen
AV-tekniker

 

Producer
Sminkør
Hjertestopinstruktør
Tidligere portør
DIMS facilitatorkursus

 

Basal genoplivning (Instruktør)
Alle andre kurser
(AV-tekniker)

 

Sygeplejersker/Jordemoder

 

Lisbet Andersen

Lisbet Andersen Sigaard
Uddannelsesansvarlig sygeplejerske, Anæstesi

 

 

Sygeplejerske
Anæstesi specialuddannelse
Vejlederuddannelse
DIMS facilitatorkursus

 

Kurser for anæstesikursister
 

Charlotte Bladt-Hansen

Charlotte Bladt-Hansen
Anæstesisygeplejerske

 

 

Sygeplejerske
Anæstesi specialuddannelse
Vejlederuddannelse
ATCN uddannelse
DIMS facilitatorkursus

 

Diverse anæstesikurser
 

Susanne Mærsk Clausen

Susanne Mærsk Clausen
Anæstesisygeplejerske

 

 

Sygeplejerske
Anæstesi specialuddannelse
ATCN uddannelse
DIMS facilitatorkursus


Kursus for intro-læger i ortopædi, RSD
Traumekurser
Diverse anæstesikurser
 

Hanne Ellegaard

Hanne Ellegaard
Sygeplejerske - medicinsk

 

 

Sygeplejerske
Simulatorinstruktørkursus for LAKK

 

Akut sygepleje for medicinske sygeplejersker og SSA

Susanne Fischer

Susanne Fischer
Specialeansvarlig sygeplejerske i Intensiv afdeling

 

 

Sygeplejerske
Intensiv specialuddannelse
Vejlederuddannelse
Suppleringsuddannelsen i sygepleje
ALS uddannelse
DIMS facilitatorkursus
Master i Klinisk Sygepleje

 

Basal genoplivning
Avanceret genoplivning
Intensiv specialuddannelse
Neonatal genoplivning
Kursus for praktiserende læger
Akut team kurser

Jane Nørby Hansen

Jane Nørby Hansen
Sygeplejerske i Dagkirurgisk Center

 

 

Sygeplejerske
Intensiv specialuddannelse
DIMS facilitatorkursus

 

Basal genoplivning
Diplomuddannelse for opvågningssygeplejersker - Patientologi

Lise Hansen

Lise Hansen
Anæstesisygeplejerske

 

 

Sygeplejerske
Anæstesi specialuddannelse
Vejlederuddannelse
DIMS facilitatorkursus

 

Diverse anæstesikurser
 

Inge Schultz Jørgensen

Inge Schultz Jørgensen
Uddannelses- og udviklingssygeplejerske Intensiv

 

Sygeplejerske
Intensiv specialuddannelse
Diplomuddannelse i Ledelse
DIMS facilitatorkursus

 

Intensiv uddannelse
Introduktion af intensiv sygeplejersker

     


Dorthe Kirkegaard

Dorthe Kirkegaard
Sygeplejerske, FAM

 

 

Sygeplejerske
Pædagogisk Diplomuddannelse

 

Akut sygepleje for medicinske sygeplejersker og SSA

Lene Kjærgård

Lene Kjærgård
Instruktionsjordemoder
Fødegangen
 

 

Jordemoder
Sundhedsfaglig diplomuddannelse i klinisk undervisning
Simulatorinstruktørkursus for LAKK

 

Fødselssimulationer

Lisbeth Munk Mortensen

Lisbeth Munk Mortensen
Jordemoder
Fødegangen

 

 

Jordemoder
ALSO uddannelse

 

Fødelssimulationer

Inge Nørby-Lassen

Inge Nørby-Lassen
Sygeplejerske, FAM

 

 

Sygeplejerske
Klinisk vejlederuddannelse
Emergency Medicine kursus
Simulatorinstruktørkursus for LAKK

 

Akut sygepleje for medicinske sygeplejersker og SSA
 

Mette Rahbek Kristensen

Mette Rahbek Kristensen
Sygeplejerske, FAM

Sygeplejerske
Efteruddannelse i kardiologi
Diplommodul i akut sygepleje
Simulatorinstruktørkursus for LAKK

Avanceret genoplivning
Lokal instruktør i BLS med AED
Akut sygepleje for medicinske sygeplejersker og SSA
 

 

 

Louise Tranbjeg Ottosen

Louise Tranbjerg Ottosen
Sygeplejerske, Medicinsk

 

 

Sygeplejerske

 

Akut sygepleje medicinske sygeplejersker og SSA

Dorthe Svane

Dorthe Svane
Instruktionsjordemoder
Fødegangen

 

 

Jordemoder
Klinisk vejlederuddannelse
Efter- og videreuddannelse for jordemødre
Simulatorinstruktørkursus for LAKK

 

Fødselssimulationer

 

Læger

 

Lise Aunsholt

Lise Aunsholt
Læge, Pædiatri

 

 

Læge
Ph.D.
Instruktørkursus fra DIMS

 

Mini EPLS

Mikkel Brabrand

Mikkel Brabrand
Læge, Kardiologi

 

 

Læge
Hoveduddannelse i intern medicin og kardiologi
ALS uddannelse
Ph.D.

 

Avanceret genoplivning og akut medicin
Lægeledsaget transportkursus
Akut sygepleje for medicinske sygeplejersker og SSA
 

     

Jacob Broder Brodersen

Jacob Brodersen
Læge, Medicinsk

 

Læge
ALS uddannelse
Simulatorinstruktørkursus for LAKK

 

Avanceret genoplivning og akut medicin
Akut sygepleje for medicinske sygeplejersker og SSA
 


 

 

Bo Dilling-Hansen

Bo Dilling-Hansen
Overlæge, anæstesi/intensiv

 

 

 

Læge
Speciallæge i anæstesiologi

 

 

Neonatal genoplivning
Sepsis
Akut team kurser

Carsten Ernst

Carsten Ernst
Overlæge, Ortopædkirurgi

 

 

Læge
Speciallæge i ortopædkirurgi

 

Kursus for introduktionslæger i ortopædi, RSD

Lars Folkestad

Lars Folkestad
Læge, Medicinsk afdeling

 

 

Læge
ALS uddannelse

 

ALS-kursus
Transportkursus

Chris Garcia

Chris Garcia
Læge, Anæstesi
 

 

Speciallæge i anæstesiologi
Børneansvarlig

 

Genoplivning af børn
Diverse andre kurser

Lars Hansen

Lars Hansen
Overlæge, Ortopædkirurgi

 

 

Læge
Speciallæge i ortopædkirurgi
Traumatolog

Ledende overlæge

 

 

Kursus for intoduktionslæger i ortopædi, RSD
Traumatologi

Christian Jeppesen

Christian Jeppesen
Læge, Anæstesi 

 

Speciallæge i anæstesiologi

 

Avanceret genoplivning
Lægeledsaget transportkursus

     

Morten Køhn

Morten Køhn
Læge, Anæstesi

 

 

Læge

 

Lægeledsaget transport

Mette Lenstrup

Mette Lenstrup
Læge, Anæstesi

 

 

Læge
ALS uddannelse
Simulaortinstruktørkursus for LAKK

 

Akutkurser for basislæger
Avanceret genoplivning

Karsten Modin

Karsten Modin
Læge, Ortopædkirurgi

 

 

Læge
Hoveduddannelse i ortopædkirurgi
ATLS
PHTLS
Forsvarets rerservelæge uddannelse

 

Kursus for intoduktionslæger i ortopædi, RSD
 

Monija Mrgan

Monija Mrgan
Læge Kardiologi

 

 

Læge
Hoveduddannelsesstiling i Kardiologi
ALS

 

ALS og lægeledsaget transport for IKKE-basislæger

Louise Gramstruæ Nielsen

Louise Gramstrup Nielsen
Læge, Anæstesi

 

 

Læge
Akutkurser for basislæger
ALSLægeledsaget transport for basislæger 

Lene Hüche Nielsen

Lene Hüche Nielsen
Læge kardiologi

 

 

Læge

 

Avanceret genoplivning
Lægeledsaget transportkursus

  Sanne Vibe Nielsen

Sanne Vibe Nielsen
Læge, Anæstesi 

 

 

 Læge
Introduktionslæge i medicin
Introduktionslæge i anæstesi
ALS provider
Akutkurser for Basislæger

 

Lægeledsaget transportkursus for basislæger

Søren Nielsen

Søren Nielsen
Læge, Anæstesi

 

 

Speciallæge i anæstesiologi
PHTLS
ATLS
Øre-Næse-Hals anæstesi ansvarlig
Ansvarlig for vanskelig intubation
Simulatorinstruktørkursus for LAKK

 

Avanceret genoplivning
Vanskelig luftvejshåndtering

Jakob Oxlund

Jakob Oxlund
Læge, Anæstesi

 

 

Læge
Erfaring med undervisning i Laboratorie for kliniske færdigheder ved OUH

 

Kurser for yngre læger
Akutkurser for basislæger

     

Torben Dam Poulsen

Torben Dam Poulsen
Overlæge, Ortopædkirurgi

 

Læge
Speciallæge i ortopædi
Subspeciale traumatologi samt fod- og ankel sygdomme

 

Kursus for intro-læger i ortopædi, RSD

     
     

 Stine Odgaard Poulsen

Stine Odgaard Poulsen
Læge, Kardiologi

 

 

Læge
Hoveduddannelse i Kardiologi

 

Transportkursus
ALS

Ramshanker Ramanathan

Ramshanker Ramanathan
Læge, Kardiologi

 

 

Læge
ALS
Simulatorinstruktørkursus for LAKK

 

ALS og lægeledsaget transport for IKKE-basislæger

Maria Berg Rosendal

Maria Berg Rosendal
Overlæge obstetrik

 

 

Speciallæge i gynækologi/obstetrik

 

Fødselssimulationer

Jarl Sigaard

Jarl Sigaard
Specialeansvarlig overlæge i anæstesi 

 

Speciallæge i anæstesiologi
Postgraduat klinisk lektor ved Syddansk Universitet
Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF)


Uddannet underviser i Lægeforeningens kommunikationskurser
DIMS facilitatorkursus
ALS uddannelse
ATLS uddannelse
ATLS instruktør
PHTLS uddannelse 

Diverse kurser med inddragelse af klinisk simulation og CRM
Simulatorinstruktørkursus for LAKK 

 

Thomas Østergaard Støchkel

Thomas Østergaard Støchkel
Læge, Ortopædkirurgi

 

 

Læge
ATLS uddannelse

 

Kursus for introduktionlæger i ortpædi

Henriette Ullerup-Aagaard

Henriette Ullerup-Aagaard
Læge, Kardiologi

 

 

Læge
Hoveduddannelse i Kardiologi
ALS uddannelse

 

 

ALS og Transport 

 Remmon Washington

Remmon Washington
Læge, Kardiologi

 

 

Læge
Hoveduddannelse i Kardiologi

 

ALS og transport

 

 

   

 

 


Siden er sidst opdateret 5-2-2015
Sydvestjysk SygehusSydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | E-mail: svs@rsyd.dk | www.sydvestjysksygehus.dk