Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Forside - Sydvestjysk SygehuspilOm ospilPressepilNyheder 2008pilSydvestjysk Sygehus i front med at forebygge dødsfald

Sydvestjysk Sygehus i front med at forebygge dødsfald

Målet, når man indlægges på et sygehus, er at man kommer levende og rask hjem igen. Alligevel er det en del af hverdagen, at patienter dør mens de er indlagt, af mange forskellige årsager. Nogle dødsfald kan ikke undgås, men andre kan. De seneste år har Sydvestjysk Sygehus arbejdet målrettet på at forebygge dødsfald, og indsatsen ser ud til at have nyttet.

Helt nye tal fra den landsdækkende kampagne Operation Life viser, at der på Sydvestjysk Sygehus dør langt færre, end det statistisk set kunne forventes, med den type patienter sygehuset har. Faktisk dør der kun 83 indlagte patienter, hver gang der ”burde” dø 100.  Det er en forbedring i forhold til for et år siden, hvor den målte dødelighed på sygehuset var 95.

Tallene fortæller ikke hvorfor
Om det pæne resultat lige præcis skyldes deltagelsen i Operation Life, eller om der også er andre ting, der spiller ind, kan man dog ikke umiddelbart læse noget om i tallene. Afdelingssygeplejerske på Opvågningsafdelingen, Inge Holst, der er lokal tovholder på Operation Life, er alligevel godt tilfreds:
- Vi kan konstatere at det går godt, og selvom vi ikke lige kan pege på én årsag til det gode resultat, må vi glæde os over at det fortsat går den rigtige vej, siger hun.
Én af de ting, der har vist sig at virke, er de såkaldte akutte mobilteams, som Sydvestjysk Sygehus sidste år søsatte som en del af Operation Life. I praksis vil det sige et kompetent team af læger og sygeplejersker, der hurtigt rykker ud, hvis en kollega står i en akut vanskelig situation og har brug for faglig sparring og konkret assistance. 
- Mobilteamene har betydet, at vi bliver kaldt ud på afdelingerne i god tid, inden patienten bliver rigtig dårlig. Det vil sige, at vi når at ”fange” mange patienter, inden det går galt, og når man er kritisk syg, er tiden en helt afgørende faktor. Jeg er ikke i tvivl om, at vi har reddet flere liv på den konto, fastslår overlæge på Intensiv afdeling, Bo Dilling.

Andre ting kan også have påvirket tallene i den rigtige retning:

• I mange år har sygehuset arbejdet med at skabe gode, sammenhængende patientforløb, hvor hele indsatsen omkring patienten er tilrettelagt og planlagt, allerede inden patienten kommer ind. Der har været fokus på såvel medicinske som kirurgiske patienter.
• Gennem en årrække har vi også arbejdet med systematisk at lære af vores fejl.
• Uddannelsesniveauet på sygehuset er højt. Vi har en kultur, hvor efteruddannelse er noget helt naturligt, og det betyder, at vi har et meget højt kvalificeret personale. 

Selvom dødsfald under indlæggelse ikke helt kan undgås, giver det altid mening at redde et ekstra liv.   Derfor skal der fortsat arbejdes målrettet med at forebygge dødsfald. 

Yderligere info: Sygehusdirektør Bjarne Normark, tlf. 7918 2001, afdelingssygeplejerske Inge Holst, tlf. 7918 2646, eller overlæge Bo Dilling, tlf. 7918 2648

Fakta om måling af patientdødelighed:
HSMR, hospitalsstandardiseret mortalitetsratio, viser antallet af dødsfald på et sygehus som procent af det forventede antal dødsfald, beregnet ud fra landsgennemsnit. Beregningen af HSMR tager højde for den type patienter, der er indlagt på de forskellige sygehuse. Det nationale niveau for HSMR er pr. definition 100 %.
Hvis et sygehus’ HSMR = 100, er der altså ingen forskel på sygehusets og den gennemsnitlige dødelighedsrate. Hvis et sygehus’ HSMR > 100, svarer det til at der dør flere end forventet, og omvendt hvis HSMR < 100, dør der færre end forventet.

Fakta om Operation LIFE:
Operation LIFE er en landsdækkende kampagne for kvalitet og patientsikkerhed på danske sygehuse. Den blev lanceret den 16. april 2007, og løber indtil 16. oktober 2008. Kampagnen
er sat i gang af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Tryg Fonden, og den har til formål at forbedre patientsikkerheden generelt. Et af delmålene i Operation LIFE er at nedsætte antallet af dødsfald på de danske sygehuse med 3000 i løbet af de 18 måneder, kampagnen varer.
Se også: http://www.operationlife.dk/

 


Siden er sidst opdateret 28-3-2008Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring