Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Om Palliativt Team Esbjerg

Målgruppen for Palliativt Team Esbjerg 
Palliativ Team Esbjerg arbejder på grundlag af WHO’s definition af palliation. WHO definerer den palliative indsats som en klinisk arbejdsform, som fremmer livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for komplekse problemstillinger, der er forbundet med livstruende sygdom.

Formålet er at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykologisk, social og åndelig karakter.

Målet for behandlingen er, at patienten opnår bedst mulig lindring, og at patienten og de pårørende oplever livskvalitet gennem forløbet, trods de symptomer og problemer sygdommen medfører. Palliation kan tilbydes, selvom der fortsat sker livsforlængende behandling.
 

Henvisning til Palliativt Team Esbjerg
Alle læger kan henvise patienter med uhelbredelig, livstruende sygdom med komplekse gener til palliativ behandling. Det tilstræbes, at visiterede patienter vil blive kontaktet telefonisk i løbet af 2-3 hverdage.

Visitationskriterier:
 • Livstruende sygdom
 • Diagnostisk færdigudredt
 • Kompleks symptomatologi
 • Informeret om egen sygdom og prognose
 • Acceptere henvisning til Palliativt Team Esbjerg
 • Bosiddende i det tidligere Ribe Amt (Esbjerg, Vejen, Varde, Billund)

Behandling og vejledning via Palliativt Team Esbjerg
Palliativt Team Esbjerg tilbyder behandling af patienter med livstruende komplicerede forløb. Desuden tilbydes konsulentfunktion for samarbejdspartnere. Der tilbydes undervisning og rådgivning inden for smertebehandling og palliation. Vi er forpligtet til udvikling og kvalitetssikring indenfor området.

Behandling og vejledning via Palliativt Team Esbjerg foregår:
 • Som besøg i eget hjem, hvis det skønnes mest hensigtsmæssigt
 • I teamets ambulatorium, gerne ledsaget af en pårørende
 • Ved telefonkonsultation
 • I særlige tilfælde som tilsyn under indlæggelse på Sydvestjysk Sygehus

Det er ikke tanken, at teamet overtager behandling og pleje af den enkelte patient. Teamet skal ses som et supplement til de eksisterende tilbud.
 


Samarbejdspartnere
Palliativt Team Esbjerg samarbejder med:
 • Praktiserende læger
 • Hjemmesygepleje
 • Hospice
 • Relevante sygehusafdelinger både på hjemsygehus og andre steder i regionen
 • Praktiserende fysioterapeuter
 • Kommunale forvaltninger
 • Sygehuspræst
   

Samarbejde mellem egen læge og Palliativt Team Esbjerg
Efter aftale med patienten vil teamet løbende orientere patientens praktiserende læge omkring behandlingsplan og forløb. Vi sørger for første indtelefonering af ny medicin til ambulante patienter. Eventuel receptfornyelse aftaler patienten med den praktiserende læge, som modtager medicinlister fra Palliativt Team.
 

Samarbejde mellem hjemmeplejen og Palliativt Team Esbjerg
Efter aftale med patienten vil teamet løbende orientere hjemmeplejen


Palliativ fysioterapi SVS 
Med afsæt i Samarbejdsaftalen vedr. alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark, er der etableret en §2-aftale, der har til formål at sikre mulighed for palliativ (lindrende) fysioterapi i eget hjem.

Behandlingen udføres af praktiserende fysioterapeuter med særlige kompetencer i palliativ fysioterapi.

I området svarende til det tidligere Ribe Amt er der indgået en aftale med følgende fysioterapeuter:
- Leif Christiansen, FysioCenter Varde, tlf. 40369040
- Inger Jørrald, Klinik For Fysioterapi Billund, tlf. 75353090
- Dorthea Petersen, Fysiovejen Vejen, tlf. 75360188/27207395
- Pia Koch, Fysioterapeuterne Esbjerg, tlf. 75138403
Der behandles efter lægehenvisning til palliativ fysioterapi.

For at egenbetalingen dækkes af kommunen, skal patienten være terminal erklæret, og der skal sendes en ansøgning til kommunen efter Servicelovens §122 (LÆ165, forslag om Socialmedicinsk Sagsbehandling).

Se endvidere Palliativ fysioterapi i Region Syddanmark (findes på Sundhed.dk). 

Teammedlemmer
Lise Mondrup, specialeansvarlig overlæge (Speciallæge i almen medicin. Fagområdespecialist i Palliativ Medicin) 

Hanne Aagaard Christensen, specialeansvarlig sygeplejerske (Fagområdespecialist i Palliativ Sygepleje)

Jarl Siggaard, overlæge (Speciallæge i anæstesiologi. Master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling) 

Sarwat Amna, afdelingslæge (Speciallæge i onkologi)

Lis Tangsgaard Hvenegaard, fysioterapeut

Lisbeth Kloster, fysioterapeut

Sanne Broch Skov, sygeplejerske

Britta Kruse, sygeplejerske

Jonna Denise Selvejer, psykolog

Michael Agerskov Sommer, psykolog

Bente Bramming, præst

Siden er sidst opdateret 2-12-2019Praktiske oplysninger

Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk