Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Job og uddannelse

Læger
Der er 10-11 fastansatte læger, 4-6 læger under uddannelse til børnelæge, 3 introduktionslæger og 4-5 læger i uddannelse i almen medicin – praktiserende læge.
Desuden er der medicinstuderende i forskellige forløb.

Se yderligere om evt. stillinger på:
lægejob.dk  
videreuddannelsen-syd.dk

Se uddannelsesprogram her for hhv.

introduktionslæger i pædiatri
hoveduddannelse i pædiatri


Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter
I Børn og Unge Sengeafsnittet er der ansat 27 sygeplejersker, 5 social- og sundhedsassistenter og 2 serviceassistenter. Heraf er der 1 specialeansvarlig sygeplejerske samt 1 sygeplejerske med koordinatorfunktion. Der er 1 afdelingssygeplejerske, som har sin daglige arbejdsgang i begge afdelinger.

Grundet den mangfoldige patientskare er sygeplejen bred og der stilles derfor store krav til den ansattes faglighed.
Med udgangspunkt i dette lægges der derfor stor vægt på faglig udvikling i afdelingen, dette i form af kompetenceudvikling, undervisning, temadage, kurser mm.

I Børn og Unge Ambulatoriet er der ansat 11 sygeplejersker og 2 social- og sundhedsassistenter.
De beskæftiger sig med almen pædiatri samt elektiv kirurgi.
I ambulatoriet er pædiatrien inddelt i specialer som den ansatte overvejende arbejder indenfor.
Dette betyder at den ansatte har tilegnet sig en stor viden indenfor et bestemt speciale, og kan derved vejlede og rådgive det enkelte barn og dennes familie på et højt fagligt og kompetent niveau.

Børn og Unge Sengeafsnittet og Ambulatoriet deles om en pædagog samt 2 psykologer.

 

Generelt er de ansatte meget motiveret og engageret personalegruppe, som sætter kvalitet i pleje og behandling højt.
Der tilbydes årligt MUS ved afdelingssygeplejersken, hvor behov og ønsker for kompetenceudvikling afdækkes i henhold til den enkelte afdeling og den enkeltes behov, så alle udfordres tilstrækkeligt.

Overordnet er det på Sydvestjysk Sygehus et krav, at den enkelte medarbejder får beskrevet overordnede rammer og planer for egen kompetenceudvikling, dette med henblik på at sikre:

1. At medarbejderne til enhver tid har de nødvendige kompetencer til løsning af sygehusets opgaver.

2. Udpegning af fokusområder for kompetenceudviklingsbehov på medarbejder-, afdelings- og sygehusniveau.
 

Sygeplejestuderende/redderelever/erhvervspraktikanter
Uddannelse af fremtidige kollegaer er en stor del af Børn og Unge Sengeafsnittet og Ambulatoriets hverdag.
Vi lægger stor vægt på et højt fagligt uddannelsesniveau med udgangspunkt i de mål og rammer, der er gældende for den enkelte studerende/elev.


Børn og Unge Sengeafsnit modtager i løbet af året:

 • Sygeplejestuderende: 4. Semester og 6. semester
  Læs mere om afdelingen som klinisk undervisningssted her
 • Ambulanceredder-elever
  Læs mere om uddannelsen her

 


Børn og Unge Ambulatoriet modtager i løbet af året:

 • Sygeplejestuderende: 4. semester 
  Læs mere om afdelingen som klinisk undervisningssted her
 • SSA-elever


Til både Børn og Unge Sendeafsnit og Ambulatorium er der tilknyttet:

 • Kliniske vejledere, som har det daglige ansvar for sygeplejestuderende
 • Vejleder, som har ansvaret for ambulanceredder-elever
 • Vejleder, som tager sig af erhvervspraktikanterne
 • Klinisk sygeplejelærer, som er praktikansvarlig for alle uddannelser


Introduktionsforløb af plejepersonale

Ved ansættelse af nyt personale i Børne og Unge Sengeafsnit og Ambulatorium tages der i udgangspunkt i afdelingernes introduktionsmateriale, udover den generelle fælles introduktion til Sydvestjysk Sygehus for alle nyansatte

Introduktionsforløbet strækker sig over 4-6 uger.


Siden er sidst opdateret 4-5-2020Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk