Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Patientstatistik

Det kliniske arbejde i Arbejdsmedicinsk Afdeling
Vores optageområde ses af figur nederst på siden

I 2013 var der 2044 besøg i ambulatoriet. De 794 var nyhenvisninger (se figur 1). De 400 er undersøgt i forskningsprojektet Risikofaktorer for Astma hos voksne.

Patienterne er primært blevet henvist fra læger (93 %), mens 6 % er henvist af fagforeninger og virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation. 

 

Henviser 2013

 

Ca. 467 personer kom til udfærdigelse af arbejds­medicinsk speciallæge- eller psykologerklæring til Arbejdsskadestyrelsen.
Et lille antal patienter er bosiddende i vores naboregioner, der er henvist i henhold til det frie sygehusvalg (1,8 % af patientundersøgelserne).

 

Nedenfor ses udviklingen i antallet af nyhenviste patienter fra 2009 til 2013

Antal Patienter 2013

 


Hvilke helbredsproblemer ser vi hos de henviste?
Typen af lidelser og problemstillinger har ændret sig de senere år.
Der er stadig flere kvinder med administrativt arbejde, pleje- og undervisningsarbejde, der henvises med psykiske stresstilstande eller psykosomatiske symptomer.
På et år er andelen af patienter henvist med psykosociale problemstillinger steget med godt 30 %, så det nu udgør en trejdedel af de patienter der udredes.

I alt var 32 % af de henviste i 2013 henvist med psykiske arbejdsmiljøproblmer.
Tendensen overalt i landet er, at antallet af borgere med stress og depression, der bliver henvist til de arbejdsmedicinske afdelinger, fortsat er stigende.

Nogle patienter bliver henvist til det, vi kalder en risikovurdering. Det er ikke fordi de er syge, men fordi der er mistanke om, at de arbejder under forhold, hvor der kan være påvirkninger, der på lang sigt ville kunne gøre dem syge.
Gravide der arbejder under forhold, hvor man har mistanke om, at arbejdsmiljøet kan have en negativ påvirkning af graviditeten, bliver ligeledes henvist til os til en vurdering og rådgivning. 

Nedenfor ses fordelingen af de henviste patienters problemstillinger. 

 

 

Diagnosefordeling 2013

 

 

 

Afdelingens optageområde
På figuren kan henvisningsprofilen for de enkelte kommuner ses for både 2009 til 2013.  Der er stadig store geografiske forskelle i henvisningerne fra de enkelte kommuner.

 

Kommuner 2013

 

 
Afdelingens optageområde, hvor patienterne henvises fra

Optageområde

 


Siden er sidst opdateret 23-6-2014Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring