Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Graviditet, fødsel og barsel

På Sydvestjysk Sygehus brænder vi for, at I som familie får de bedste betingelser for at gennemleve graviditet, fødsel og barselsperiode med tryghed og sikkerhed, så I kommer styrkede igennem denne naturlige livsproces.

Vi er flere afdelinger med forskellige personalegrupper, der samarbejder for at sikre jer et sammenhængende forløb tilrettelagt efter jeres behov fra graviditeten er en realitet, til I befinder jer derhjemme med jeres spæde barn.

På vores fælles hjemmeside kan I finde oplysninger om graviditet, fødsel og barsel og om de enkelte afdelingers tilbud.

 

Brug menuen til venstre eller klik på genveje og ikoner. Undervejs finder I flere links til relevante hjemmesider, hvis I vil vide mere.

 

1-2 faste pårørende nu velkomne på sygehuset

Patienter kan igen få besøg eller have ledsagere med sig på sygehuset.

Patienter må nu:
  • Få besøg af 1-2 faste pårørende i forbindelse med indlæggelse.
  • Have 1-2 faste ledsagere med til konsultationer, besøg i ambulatorier og lignende.

At være ’fast’ pårørende eller ledsager betyder, at det skal være de samme personer, der kommer hver gang.
For øvrige pårørende åbnes der, hvor det er muligt, for at man kan besøge indlagte patienter, hvis det kan foregå udendørs på sygehusets område.

Vi opfordrer fortsat til, at man minimerer sine besøg på sygehusene, og overvejer, om et videoopkald eller en telefonsamtale kan erstatte besøget.

Hvis du har symptomer på coronavirus eller har været i kontakt med en smittet, må du IKKE gå ind på sygehuset. Kontakt i stedet egen læge.

Kontakt afdelingen, hvis du har spørgsmål.

 

Syv budskaber kan hjælpe os til at nå bedst muligt frem til næste skridt. Se med her.

OPDATERES LØBENDE!

 

Vigtig information om ændringer i fødselsforberedelse, konsultationer og besøg i sengeafsnit og ambulatorier pga. corona-virus

Informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen:

Gode råd til gravide

Gode råd om ny coronavirus til dig, der er gravid

VIGTIGT AT VIDE OM KONTAKTER I JORDEMODERKONSULTATION ELLER PÅ SYGEHUSET:

Første graviditetsundersøgelse ved jordemoder

Afvikles som telefonkonsultation.

Du vil blive ringet op af din jordemoder på det tidspunkt, hvor du i forvejen har en aftalt tid.

Graviditetsundersøgelse ved jordemoder i uge 21

Afvikles som telefonkonsultation.

Du vil blive ringet op af din jordemoder på det tidspunkt, hvor du i forvejen har en aftalt tid.

Resterende jordemoderundersøgelser

Afvikles som vanligt med fremmøde og med mulighed for deltagelse af partner.

 

Alle ultralydsundersøgelser

Afvikles som vanligt med fremmøde, mulighed for ledsager.

Fødselsforberedelse og rundvisning

Fra uge 25 kan fødselsforberedelse tilgås som webinar. Se mere her.

WEBINAR FORTSÆTTER SOMMEREN OVER!

 

Al fødselsforberedelse med fysisk fremmøde, både hold og temaundervisning på alle lokaliteter, og rundvisninger på fødeafdelingen er fortsat aflyst.

Vi anbefaler, at du forbereder dig på fødslen ved samtalerne med din jordemoder og ved at læse alt om fødslen, smertelindring, amning og tiden efter fødslen her på vores hjemmeside. 

Region Syddanmark: Små film om det nyfødte barn

Trygfonden: Tryg med barn

Sorggruppe

Gruppeaktiviteter udskydes til senere. Ændres til individuelle aftaler, fortrinsvis som telefonkonsultation. 

Familieambulatoriet

Hvis du har en aftale i Familieambulatoriet, så skal du møde op som vanligt. Sammen med jordemoderen vil I planlægge de fremtidige kontakter. 

Hvis du som gravid bliver syg

Følg samme anvisninger som andre og kontakt egen læge eller vagtlæge telefonisk.

Ved bekymring for fostret / barnet, kan du ringe til fødeafdelingen.

Hvis du har en planlagt aftale hos os, så ring!

Ved fødslen

Ved fødsel - Vi betjener dig som vanligt.

Alle tilbydes podning før fødslen. Snak med din jordemoder om tidspunktet for podning ved netop dit forløb.

Har du som gravid eller har din partner symptomer eller har fået påvist COVID-19, skal I oplyse det over telefonen, inden I kommer på sygehuset. Så kan vi vejlede jer om de forholdsregler, vi sammen skal tage.

Hvis du som far / ledsager bliver syg

Du må ikke møde op som ledsager til fødsel med symptomer på eller påvist Covid-19.

Hvis du som far/partner har symptomer eller påvist COVID-19, og moderen og barnet er raske, bør du undgå tæt kontakt med dit nyfødte barn og barnets mor, indtil du har været symptomfri i 48 timer – dette af et forsigtighedsprincip.

Hjemmefødsler

Vi varetager pr. 1. maj igen hjemmefødsler.

Efter fødslen

Hvis du har behov for at henvende dig inden for 7 dage efter udskrivelse vedrørende dit barn eller dig selv, skal du ringe til Barselsklinikken som vanligt og aftale det videre forløb med jordemoderen. Der må igen være ledsager med.

Region Syddanmark: Små film om det nyfødte barn

Trygfonden: Tryg med barn

Hvis du har spørgsmål omkring Covid-19 virus, anbefaler vi, at du holder dig orienteret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Venlig hilsen

Jordemødrene

Afdeling for Fødsler

Sydvestjysk Sygehus


Siden er sidst opdateret 25-6-2020Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk