Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Galdeblæren - fjernelse af galdeblæren

  

Hvad er galdesten?

Galdestenssygdommen er en af de hyppigste sygdomme.
Man ved ikke, hvorfor der dannes sten i galdevejene, men i langt de fleste tilfælde sidder stenene i galdeblæren.
Det væsentligste symptom ved galdestenssygdommen er smerter.
Smerterne kommer oftest i anfald, lokaliseret opadtil i højre side af maven og er ofte ledsaget af uro, kvalme og opkastninger.
Enkelte patienter får gulsot i forbindelse med galdestenssygdommen, fordi stenene kan bevæge sig ned i de dybe galdegange.

 

Hvordan behandles galdesten?
Der findes ikke nogen effektiv medicinsk behandling for sygdommen, ligesom stenknusning ikke har vist sig at være brugbart.
Behandlingen af sygdommen er derfor fjernelse af galdeblæren, idet det viser sig, at når man fjerner denne, forsvinder symptomerne i langt de fleste tilfælde, og det er meget sjældent, at man senere i livet danner galdesten.

Du vil derfor blive kaldt ind i vores ambulatorium til en samtale og en forundersøgelse. Mange mennesker har galdesten, uden at de har symptomer herfra.
For at finde ud af, om man skal tænke på andre sygdomme, kan det blive nødvendigt med supplerende undersøgelser, inden man træffer den endelige beslutning om operation.
Har der været gulsot, eller tyder de supplerende undersøgelser på, at der kan være sten i galdegangene, er det nødvendigt inden operation at foretage en kikkertundersøgelse af de dybe galdeveje, hvor man så samtidig fjerner de sten, der evt. er i de dybe galdeveje.

 

Hvis du får blodfortyndende medicin!

Hvis du får blodfortyndende medicin, kan det være nødvendigt at holde en pause. Ved forundersøgelsen vil vi tage stilling til, om du skal holde pause eller have erstatningsmedicin.

Tager du kosttilskud og/eller naturlægemidler, skal du holde pause i 7 dage.

 

Hvis du har diabetes!

Skal du gøre os opmærksom på dette. Hvis du har mulighed for det, må du gerne måle dit blodsukker hjemmefra. Du må ikke tage medicin mod din diabetes den morgen, du møder til operation.

 

Hvilke forberedelser er der?

Du skal møde fastende.

Du må ikke spise og drikke mælkeprodukter 6 timer før mødetidspunktet.

Du må drikke; vand, saft, kaffe, the, sodavand og tygge tyggegummi indtil 2 timer før operationen. Får du vigtig medicin, må du tage denne efter aftale med anæstesilægen med et lille glas vand. Du skal tage et grundigt brusebad om morgenen. Vær særlig omhyggelig med navle og lyske.

For at forebygge infektion skal du have fjernet evt. hår i operationsområdet med en elektrisk klippemaskine.

For at forebygge blodpropper i lunge og benene skal du have en injektion med blodfortyndende medicin og støttestrømper på.

Hvordan foregår operationen?
Ved operationen fjernes galdeblæren, inkl. de galdesten den måtte indeholde.
Operationen udføres gennem 4 eventuelt 5 små snit af 0,5- 1 cm. i længden. Et under navlen og 3 under højre ribbenskant. Et eventuelt 5. snit lægges i venstre side af maven.
Undertiden lægges et dræn, som er en tynd plastikslange, der opsuger overskydende blod og vævsvæske fra bughulen.
Under 10 % af patienterne kan ikke opereres på denne måde og må opereres med et større snit under højre ribbenskant. Dette kan først afgøres under operationen og gøres i så fald under samme operation.

Komplikationer
Ved galdeoperationer, såvel ved kikkertmetode som ved åben operation, er der en lille risiko for skader på de dybe galdeveje, dvs. at der kommer et hul i disse, eller i sværere tilfælde at galdegangen bliver skåret over.
Hovedårsagen er, at anatomien i denne del af kroppen varierer en del. Dette vil medføre en noget større rekonstruktion af galdevejene.
Disse skader opstår i 0,3 til 0,4 % af operationerne.

 

Hvordan forholder jeg mig efter operationen?

Kost

Du må spise almindelig kost umiddelbart efter operationen.

 

Udskrivelse

Forvent at du bliver udskrevet samme dag, som operationen er foretaget.

Hvis der anlægges dræn eller de har været indlagt med betændelse i galdeblæren kan du forventer 1-2 dags længere indlæggelse.

 

Smertestillende medicin
Efter operationen kan der forekomme lette til moderate smerter, specielt under højre ribbenskant og i højre skulder pga. den luft (kuldioxid), der blæses ind i bughulen under operationen.
Smerterne forsvinder som regel i løbet af det første døgn. Vi anbefaler, at du køber håndkøbsmedicin som f.eks. Pinex, Panodil eller Pamol til når du udskrives. Husk at læse indlægssedlen.

Nogle patienter har brug for stærkere medicin, hvis det er tilfældet, vil du få dette udleveret efter operationen.

Forbinding

Er forbindingerne gennemsivet eller blevet våd, skal de skiftes med det samme. Ved stor gennemsivning indenfor 24 timer, skal du kontakte os.

Forbindingerne må fjernes efter et døgn, hvis sårene væsker, skal du bruge plaster til det stopper. Vi fraråder karbad og svømning de første 10 dage.

Operationssårene kan være syet indvendig, og skal derfor ikke fjernes. Operationssåret kan være syet udvendig og skal stingene skal derfor fjernes efter 10-12 dage efter operationen.

Vær opmærksom på infektion/betændelse svarende til operationssårene. Symptomerne er: rødme, hævelse, varme, smerter og eventuelt feber. Kontakt da egen læge/vagtlæge.

 

 

Sygemelding?

Du må belaste til smertegrænsen. Der vil være ømhed i sårene, som kan sætte begrænsninger for, hvor meget du kan foretage dig. Som udgangspunkt kan du genoptage dit arbejde efter 3-5 dage, medmindre andet er aftalt mundtligt med den læge, der har opereret dig.
 

Spørg, hvis du er i tvivl.

Venlig hilsen
Sydvestjysk Sygehus

 

 

 Siden er sidst opdateret 8-11-2019Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk