Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Tarmoperation ved sygdom i endetarmen

 • Denne patientinformation er udarbejdet for at forberede dig på det forestående operationsforløb, herunder de daglige mål for fysisk aktivitet, kost og smertebehandling. Undersøgelser har vist, at antallet af komplikationer nedsættes jo hurtigere, du opnår normalt funktionsniveau efter operationen. Det betyder, at du skal være indstillet på at tage aktiv del i forløbet.

Du skal regne med at være indlagt ca 4 dage efter operationen.
Hvis du får stomi, skal du regne med at være indlagt i ca. en uge.

Hvordan foregår operationen?

Som udgangspunkt foretages operationen som en kikkertoperation. Kikkertinstrumenterne føres ind gennem 4 små huller i maven. Når det syge stykke tarm skal fjernes fra bughulen, og tarm enderne skal sys sammen, er det nødvendigt at lave en lidt større åbning over skambenet (rectum resektion).  Hvis hele endetarmen med endetarmsåbning skal fjernes(rectum extipation), vil man sædvanligvis fjerne endetarmen gennem bækkenbunden. På denne måde undgås en større åbning i bugvæggen, men til gengæld vil der være et sår i bækkenbunden. Der indsys ofte en kunstofplade i bækkenbunden for at forebygge brokdannelse.

Hvis du får tarmen ført ud på maven (stomi)
Ved operation i endetarmen kan det ofte være nødvendigt at føre tarmen ud gennem bugvæggen som en stomi. Der er forskellige formål med at anlægge en stomi, og ikke alle stomier kan senere lægges tilbage. Der kan gives følgende vejledende retningslinjer:

 • Hvis sygdommen sidder højt i endetarmen, kan tarm enderne syes sammen, og stomi er sjælden nødvendig.
 • Hvis sygdommen sidder midt i endetarmen, kan tarm enderne syes sammen, og man anlægger en midlertidig stomi for at beskytte sammensyningen. Denne stomi er lavet af tyndtarmen og kan sædvanligvis lægges tilbage ved en mindre operation ca 3 måneder senere.
 • Hvis sygdommen sidder tæt på endetarmsåbningen, er det nødvendigt at fjerne hele endetarmen og endetarmsåbningen. I det tilfælde vil der blive anlagt en stomi, der er lavet af tyktarmen. En sådan stomi kan ikke lægges tilbage.

Du vil få hjælp af stomisygeplejersken til at lære at passe stomien. Det er muligt at få en samtale med stomisygeplejersken inden indlæggelsen.

Hvad kan jeg selv gøre før indlæggelsen?
En operation vil altid belaste kroppen, derfor er det vigtigt at:

 • Spise kost med proteiner. Proteiner findes især i mælkeprodukter, kød, fisk fjerkræ og bælgfrugter
 • Være i fysisk god form
 • Stoppe med at ryge
 • Lade være med at drikke alkohol

Får du blodfortyndende medicin skal du holde pause efter aftale med lægen i ambulatoriet.

 

Dagen før indlæggelsen

 • Du skal drikke Preop (kulhydratrig  drik), hvis du ikke har sukkersyge. Dette er for at fylde dine væskedepoter op inden operationen og foebygge ubehag i forbindelse med faste.
 • Aftenen inden operationen skal du drikke 4 flasker Preop
 • Afhængig af hvilken operation, du skal have foretaget, skal du evt have tømt tarmen ved hjælp af afføringsiddel. Du vil få nærmere information om dette ved forundersøgelsen forud for operationen.

På operationsdagen

 

 • Om morgenen på operationsdagen inden kl 6 skal du drikke 2 flasker Preop
 • Du skal kun tage den medicin, som er aftalt med narkoselægen.
 • Du må spise og drikke mælkeprodukter indtil 6 timer før operationen, medmindre andet er aftalt.
 • Du må drikke vand, saft, juice, te og kaffe indtil 2 timer før operationen.
 • Du skal tage et grundigt brusebad. Vær særlig opmærksom på navle og lyske.
 • Afhængig af hvilken operation, du skal have foretaget, skal du evt have tømt tarmen ved hjælp af afføringsiddel. Du vil få nærmere information om dette ved forundersøgelsen forud for operationen.


Hvad sker der ved indlæggelsen på Sengeafdeling D4?
Du skal:

 • Have fjernet eventuelle hår på maven og renset navle.
 • Du skal have markeret, hvor på maven evt stomi skal anlægges, hvis det ikke er sket ved forundersøgelsen.
 • Du skal have støttestrømper på og have indsprøjtning med blodfortyndende medicin, der forebygger blodpropper i benene. 
 • Du skal tale med den læge, der skal operere dig.
   

Hvad sker der lige efter operationen?
Efter operationen kommer du til Opvågningsafdelingen, hvor du skal være nogle timer.
Du vil sædvanligvis vågne op med:

 • En slange i blæren så urinen kan løbe frit (kateter) Der findes 2 forskellige katetre: Et top-kateter er et bøjeligt rør, som ved anlæggelsen er ført gennem huden på maven direkte til blæren for at tømme den for urin. Kateteret fastholdes i blæren ved hjælp af en lille ballon fyldt med vand. Alternativt anlægges et kateter gennem urinrøret.
 • Et drop i hånden, armen eller ved kravebenet (som bruges til at give medicin/væske i)
 • Et smertekateter i ryggen
 • Et iltkateter (ilttilskud gennem et kateter i næsen)

Efter operationen må du gerne drikke og spise. Mens du er på Opvågningsafdelingen, vil personalet hjælpe dig ud af sengen for at observere, om smertebehandlingen er tilstrækkelig og for at forebygge komplikationer ved sengeleje (blodpropper og lungebetændelse).

På Opvågningsafdelingen kan du ikke modtage besøg, men pårørende er velkomne til at kontakte Sengeafdeling D4, som kan omstille samtalen til Opvågningsafdelingen.
Du vil komme tilbage til afdeling 252 efter nogle timer.
Derefter er det vigtigt, at du er oppe så mange timer som muligt i løbet af den resterende del af dagen. Dette kan du opnå ved at sidde oppe til aftensmaden og aftenkaffen og ved at gå tur på gangen.
Du vil få udleveret tyggegummi og skal tygge ca. en halv time i løbet af aftenen, da det fremmer tarmfunktionen.
 

Hvordan foregår smertebehandlingen?
 

 • Smertebehandlingen foregår gennem et smertekateter i ryggen.
 • Kateteret lægges inden operationen af anæstesilægen.
 • Efter operationen tilføres smertestillende medicin gennem smertekateteret ved hjælp af en pumpe.
 • Du kan også selv give smertestillende ved et tryk på smertepumpen.
 • Denne behandling suppleres med smertestillende tabletter.
 • Smerter efter en operation kan bedst vurderes af dig.
 • Det er vigtigt, at du fortæller os om smerterne, så vi har mulighed for at lindre dig.
 • Umiddelbart efter operationen kan benene i en kort periode føles tunge.

En god smertebehandling

 • mindsker generne efter operationen.
 • gør at du hurtigt kommer ud af sengen efter operationen.
 • gør, at du hurtigt kan spise normal kost.
 • mindsker risikoen for komplikationer.

Hvad sker der i dagene efter operationen?

1. dag efter operationen

 • Personalet vil tilse og rense sårene ved behov.
 • Du vil blive vejledt i vejrtrækningsøvelser og mobilisering af en fysioterapeut.
 • Hvis du har stomi, vil personalet tilse og evt skifte/tømme stomiposen.

Vi forventer

 • At du er oppe mere end 8 timer i løbet af dagen og gerne i eget tøj
 • At du går 4 ture på gangen
 • At du sidder oppe til alle måltider
 • At du spiser almindelig mad
 • At du drikker mindst 1,5 liter inklusiv proteindrik
 • At du tygger tyggegummi ca. en halv time 3 gange dagligt, da det fremmer tarmfunktionen.

2. dag efter operationen og indtil udskrivelsen

 • Smertepumpen ændres fra at give konstant til kun at give, når du trykker på den. Hvis du kan klare dig med smertestillende tabletter, fjernes smertekateteret senere på dagen.
 • Plejepersonalet vil oplære dig i, hvordan du tager blodfortyndende injektioner (Fragmin), da du skal have det ialt 28 dage efter operationen, hvis det drejer sig om operation for kræft.
 • Hvis du har topkateter sættes en prop i enden af kateteret:
  • Du skal nu forsøge selv at lade vandet, når du har vandladningstrang.
  • Hvis du ikke kan lade vandet, ikke har vandladningstrang eller tømmer blæren helt ved egen vandladning, skal du åbne proppen mindst hver 3-4 time.
  • Det er vigtigt, at du måler hvor meget urin, du kommer af med, både når du selv lader vandet, og når du tømmer blæren ved hjælp af proppen. Du vil få udleveret et skema til at udfylde dette.
 • Hvis du har kateter gennem urinrøret fjernes dette.

Vi forventer

 • At du er oppegående og i stigende grad klarer dig selv.
 • Fortsætter med proteindrikken.
 • At du sidder oppe til alle måltider.
 • Hvis du har stomi: at du deltager i stomioplæringen i det omfang, som er aftalt med sygeplejersken.
 • At du tygger tyggegummi ca. en halv time 3 gange dagligt, da det fremmer tarmfunktionen.

Hvad sker der ved udskrivelsen?

Ved udskrivelsen vil du få at vide

 • Hvordan du skal forholde dig i perioden lige efter udskrivelsen.
 • Hvordan du skal passe såret.
 • Om smertebehandling.
 • Om sygemelding.
 • Om motion.
 • Om kost.
 • Om hvordan og hvor længe, du skal tage injektion med blodfortyndende medicin (Fragmin) efter udskrivelsen, hvis det drejer sig om operation for kræft.
 • Hvis du har stomi, aftales tid i stomi ambulatoriet om 1-2 uger.
 • Om forventet ændret afføringsmønster, hvis du ikke har stomi.

Hvad sker der ved ændring af det planlagte forløb?
Det kan vise sig under operationen, at kikkertmetoden ikke er mulig. Operationen må ændres til en åben operation. Forløbet vil da blive anderledes og evt. af længere varighed.

Hvilke komplikationer kan opstå?
Da det drejer sig om et større kirurgisk indgreb er der risiko for komplikationer.
Det kan dreje sig om:

 • Blødning.
 • Betændelse i operationssåret .
 • Dette vil vise sig som hævelse og rødme af såret og evt. feber.
 • Sammensyningen af tarm-enderne kan briste (ses hos ca. 10-20 %).
 • Rygere og personer, der drikker mere end Sundhedsstyrelsen anbefaler, har større risiko for komplikationer.
 • Har du generende afføringsproblemer, kan vi ofte afhjælpe dette.
 • Problemer med at tømme blæren
 • Mænd kan risikere at få problemer med rejsning
 • Kvinder kan opleve smerter ved samleje

Ved problemer eller tvivl efter udskrivelse er du velkommen til at ringe:

Mave og Tarm Ambulatorium  hverdage kl. 8.30 - 12 tlf. 7918 2316 
Sengeafdeling D4 (aften, nat, weekend) tlf. 7918 2332

 

Venlig hilsen
Personalet
Medicinske og kirurgisk mave tarmsygdommeSiden er sidst opdateret 5-8-2020Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk