Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Oftest stillede spørgsmål (Arbejdsmedicinsk Afdeling)

patientinfo orange


I denne patientinformation svarer vi på de spørgsmål, vores patienter ofte stiller.
Her kan du også læse om, hvad undersøgelsen omfatter, og hvordan du kan forberede dig.

huset
 

Hvornår bliver du indkaldt til undersøgelsen?
På indkaldelsen kan du se, hvornår vi har reserveret tid til undersøgelsen. Der kan du også læse, hvordan du kan få undersøgelsestidspunktet ændret, hvis du har brug for det.

Patienter bliver i almindelighed indkaldt i rækkefølge efter, hvornår vi har modtaget deres henvisning. Undtaget er gravide og patienter med kræft eller andre livstruende sygdomme, som kommer til undersøgelse i løbet af 1 uge.

Du kan læse mere om ventetider og frit Sygehusvalg her.

Hvis du har svært ved at komme til undersøgelsen i dagarbejdstiden, kan vi i særlige tilfælde tilbyde undersøgelse efter klokken 15.00.
Kontakt sekretariatet for nærmere aftale herom.


Hvem har henvist dig?
Henvisningen kommer som regel fra din egen læge. Men du kan også være henvist af en anden sygehusafdeling, en speciallæge, din fagforening, din sikkerhedsorganisation eller af Arbejdsskadestyrelsen.


Hvad kan du forvente af undersøgelsen?
Undersøgelsen drejer sig for det meste om at finde en sammenhæng mellem din sygdom og dit arbejde. Du kan også være henvist for, at vi kan vejlede dig om dit fremtidige arbejde set i forhold til din sygdom.
Er du gravid, undersøger vi, om din graviditet kan blive påvirket af dit arbejde.
Hvis undersøgelsen viser, at du har behov for behandling, vil vi henvise dig til en af sygehusets specialafdelinger, til en speciallæge eller til forsat behandling hos din egen læge.


Hvorfor skal du medbringe samtykkeerklæring og spørgeskema?
Vi kan som hovedregel kun indhente ovenstående oplysninger, når du har givet os tilladelse. Det er derfor, vi beder dig om at underskrive samtykkeerklæringen.

I spørgeskemaet er der spørgsmål om dine tidligere sygdomme og undersøgelser, og der er spørgsmål om dit nuværende og tidligere arbejde.
Meningen er, at du i fred og ro kan samle og nedskrive disse oplysninger.

Specielt vil vi gerne have helt præcise oplysninger om dine tidligere undersøgelser på privathospital, speciallæge eller hospital udenfor Sydvestjysk Sygehus. Disse oplysninger findes nemlig ikke i vores patientsystem.

Vi kan have brug for oplysninger fra andre sygehusafdelinger (herunder røntgenafdelinger), din egen læge, speciallæge, Arbejdsskadestyrelsen eller andre, som kan have væsentlige oplysninger om dit helbred.

Vi har også brug for oplysninger om dit arbejde: Hvor du har været ansat, og hvilke påvirkninger du har været udsat for.


Hvordan kan du forberede dig på undersøgelsen?
Det er en stor hjælp, at du udfylder spørgeskemaet så fuldstændigt som muligt.
Har du beskrivelser eller billeder af dine arbejdsforhold eller arbejdsprocesser, er det en god idé at tage dem med til undersøgelsen.

Er du henvist på grund af smerter og sygdomme i arme, ben, ryg eller nakke, har vi brug for oplysninger om størrelse, form og vægt af de emner, du håndterer på dit arbejde.
Vi har også brug for at vide hvor mange gange dette sker dagligt eller per time.
En beskrivelse af de værktøjer og maskiner, du arbejder med, er også nyttig.

Hvis du er henvist for forgiftning, kræft, eksem, allergi, astma eller andre lungesygdomme, beder vi dig om at medbringe datablade på de stoffer og materialer, du arbejder med, eller som du har mistanke om, gør dig syg.
Er du i tvivl, kan din fagforening eller sikkerhedsrepræsentant tit hjælpe.


Hvordan foregår undersøgelsen?
Du bliver udspurgt detaljeret om, hvad du har arbejdet med - både på din nuværende og dine tidligere arbejdspladser. Derefter gennemgår vi dit sygdomsforløb og helbredsforhold sammen med dig.
Du skal desuden gennemgå en lægelig undersøgelse (eller en psykologisk undersøgelse, hvis du er henvist til psykolog). Det hele varer som regel 1-3 timer.


Hvad skal der videre ske?
Efter undersøgelsen kan der ske flere ting.
Det kan blive nødvendigt, at du undersøges yderligere, f.eks. med blodprøver, røntgenundersøgelse, undersøgelser på andre sygehusafdelinger eller hos en speciallæge. Det videre undersøgelsesforløb vil ofte foregå i samarbejde med din egen læge.

Har du brug for behandling, foregår det normalt gennem din praktiserende læge eller på en anden sygehusafdeling.
Måske er der behov for at undersøge din arbejdsplads eller de stoffer og materialer, du har arbejdet med. Dette sker dog kun efter udtrykkelig aftale med dig.

Du har mulighed for samtale med en af vores socialrådgivere, hvis du har brug for det.

Når vi har afsluttet undersøgelsen, sender vi et lægebrev til din praktiserende læge. Det sker for at informere lægen om resultatet af undersøgelsen og sikre, at lægen har det nødvendige grundlag for at fortsætte undersøgelsen eller behandlingen. Er det en anden end din egen læge, der har henvist dig, får også denne læge tilsendt et lægebrev.
Du har ifølge Sundhedsloven mulighed for at sige nej til, at vi sender lægebrev til din praktiserende læge eller anden læge (se nærmere på samtykkeerklæringen).


Arbejdsskadesag?
Hvis der er grundlag for det, anmelder vi din arbejdsskade, som vi har pligt til efter loven. Men du bestemmer selv, om du vil rejse erstatningssag hos Arbejdsskadestyrelsen.

Hvis du rejser erstatningssag bliver din arbejdsgiver som regel informeret af Arbejdsskadestyrelsen.

Hvis du ikke vil have, at din arbejdsgiver bliver informeret af Arbejdsskadestyrelsen, kan du ikke rejse erstatningssag. Dit sygdomstilfælde bliver så udelukkende registreret i Arbejdsskaderegisteret.

Har du allerede en arbejdsskadesag hos Arbejdsskadestyrelsen, indsender vi oplysningerne om dit arbejde og din sygdom til Arbejdsskadestyrelsen.

Vores opgave er at undersøge de arbejdsmedicinske sider af arbejdsskadesagen. Men det er ikke os, der bestemmer om din sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade. Den vurdering foretages af Arbejdsskadestyrelsens jurister. Ved afgørelsen vil Arbejdsskadestyrelsen naturligvis tage hensyn til resultatet af undersøgelsen hos os. Men det er et juridisk og ikke et lægeligt spørgsmål om man skal have arbejdsskadeerstatning.


Hvad sker der med de oplysninger, du giver til os?
Oplysningerne opbevares i din journal på Arbejdsmedicinsk Afdeling.
Alle på afdelingen har tavshedspligt, både om din sygdom og dine arbejdsforhold. Vi giver kun oplysningerne videre, når vi har aftalt det med dig, og du har givet tilladelse til det. Undtaget er oplysninger, som myndigheder har ret til at indhente ud fra en bestemt lovgivning. Sådanne oplysninger har vi pligt til at udlevere. Det kan f.eks. være oplysninger i forbindelse med sygedagpenge eller andre ydelser fra kommunen.
Du kan til enhver tid selv få at vide, hvad der står i din journal, og du kan også få en kopi af din journal, hvis du ønsker det.


Kan du få kørselsgodtgørelse?
Du kan få kørselsgodtgørelse efter gældende regler.
Du kan læse nærmere om reglerne her.
I korthed er reglen, at du kan få kørselsgodtgørelse, hvis du modtager pension, eller hvis du har længere end 50 km til afdelingen.
Kommer du fra en anden region, gælder der andre regler - ring og hør nærmere.
Er du blevet henvist af Arbejdsskadestyrelsen, får du din kørselsgodtgørelse betalt af dem.


Hvad er Arbejdsmedicinsk Afdeling?
Arbejdsmedicinsk Afdeling er en sygehusafdeling under Sydvestjysk Sygehuse.

Vi modtager patienter fra Region Syddanmark og endvidere patienter, som vælger afdelingen efter reglerne om det frie sygehusvalg.
Vi er en specialafdeling til undersøgelse af arbejdsbetingede sygdomme. Læger, psykologer, socialrådgivere og lægesekretærer arbejder sammen om at undersøge og forebygge arbejdsbetingede sygdomme.
Vi er ialt 22 ansatte på klinikken.
Afdelingens overordnede formål er forebyggelse og sundhedsfremme i arbejdsmiljøet.

Vi har 3 hovedfunktioner

Disse er:

  • Patientundersøgelser
  • Formidling og undervisning
  • Udvikling og forskning


Arbejdsmedicinsk Afdeling Esbjerg kan derfor hjælpe dig med:

  • at finde ud af, hvad du fejler
  • at finde ud af, om din sygdom skyldes dit arbejde
  • at rådgive om dit fremtidige arbejde
  • at afklare, om der er behov for at forbedre dit arbejdsmiljø
  • at bistå dig med kontakt til kommunens socialforvaltning eller revalideringsinstitution
  • at anmelde din sygdom til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet.


Praktiske oplysninger
Arbejdsmedicinsk Afdeling ligger ikke på selve hovedsygehuset.
Der er 2 timers parkering på vejen foran bygningen.
Der er 4 timers parkering på den store parkeringsplads med indkørsel fra Østergade.

 

findvejSiden er sidst opdateret 2-12-2014Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk