Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Høreapparatsbehandling på offentlig klinik

 Når du skal have et høreapparat, planlægger vi så vidt muligt, at undersøgelserne kan foretages samme dag.
Det er dog ikke altid muligt. Det kan derfor forekomme, at undersøgelserne strækker sig over 3 besøg.


Ved dit første besøg

 • Du får foretaget en høreprøve. Audiologiassistenten snakker med dig om, hvilket høreapparat du skal have. Det afhænger af dit høretab, samt hvilke behov og ønsker, du måtte have. Vi rådgiver og vejleder dig.
 • Du kommer til en undersøgelse ved en øre-næse-halslæge. Sammen tager vi endelig stilling til valg af høreapparat.
 • Du får eventuelt taget aftryk til øreprop.


Ved dit andet besøg - der kan gå ca. 4-10 uger efter dit første besøg.

 • Du får udleveret dit nye høreapparat.
 • Du får tilpasset dit høreapparat.
 • Vi måler effekten.
 • Vi vejleder dig i, hvordan du bruger dit høreapparat.


Kommunikationscentret i Esbjerg

 • Hvis det vurderes, at du har brug for ekstra instruktion i hvordan du bruger dit høreapparat og hvordan du skal vedligeholde det, bliver du henvist til Dette. Det foregår på Kommunikationscentret i Esbjerg eller i specielle tilfælde hjemme hos dig selv.


Indstilling af høreapparat
Nogle gange kan det være nødvendigt, at høreapparatets indstilling justeres – undertiden flere gange. Derfor vil selve høreapparat udleveringen/tilpasningen i nogle tilfælde først være afsluttet flere måneder efter, at den egentlige høreapparat behandling er påbegyndt.


Justering af høreapparat
Det vil være en stor fordel, at eventuel justering af høreapparat sker på den høreklinik, der har udleveret høreapparatet til dig.
Du bedes derfor kontakte den høreklinik (eksempelvis Vejle, Sønderborg, Odense eller anden  offentlig høreklinik), der har udlevet høreapparatet, hvis du har behov for at få dit høreapparat justeret.

Det kan betyde at du skal rejse efter justeringen , men det vil overskygge de fordele der er ved, at høreapparatet udleveres og justeres på samme høreklinik.

Har du fået udleveret dit høreapparat hos os, skal du henvende dig til Høreklinikken i Esbjerg Tlf. 7918 2796. Du hører som udgangspunkt til  her indtil du igen er berettiget til nyt tilskud. Man er berettiget til nyt tilskud/ny høreaparatsbehandling hver 4. år.


Betaling
Høreapparater

 • Udleveret fra Høreklinikken er gratis.
 • Er kun til låns.
 • Skal leveres tilbage til Høreklinikken, hvis du ikke bruger dem.


Batterier

 • Du får bestillingskort til høreapparatfirma til batterier, filtre, slanger og andet tilbehør.


Offentligt tilskud

 • Henvisning til høreapparat/offentligt tilskud sker på betingelse af, at den gældende lovgivning er overholdt.
 • Du må ikke have modtaget offentligt tilskud til eller modtaget offentligt tildelt høreapparat indenfor de sidste 4 år.


Transport

 • Du kan bestille transport på tlf. 7011 3111. Her kan du læse mere om transport og befordringsgodtgørelse.
 • Det er en god ide at komme i god tid, da det kan være svært at finde en parkeringsplads.


Åbningstider på Høreklinikken
Du skal henvende dig til Høreklinikken for at få en aftale om, hvornår du kan komme.
 

Telefon 7918 2796

Venlig hilsen
Personalet på Høreklinikken
Sydvestjysk Sygehus
Haraldsgade 7 indgang 5
6700 Esbjerg

SVS-oere.naese.hals@rsyd.dk

Logo


Siden er sidst opdateret 11-7-2017Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring