Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Vejledning til patienter med nefrostomikateter

Hvad er et nefrostomikateter
Et nefrostomikateter er et kateter, der er anlagt gennem en kanal i hud og muskel direkte ind i nyrebækkenet.
Det er anlagt for at sikre at nyren har frit afløb for urin.

Katetertyper
1) Pigtailkateter (grisehalekateter)

 Pigtailkateter

 

Et tyndt kateter som anlægges ultralydsvejledt på røntgenafdelingen. Det er fikseret ved hjælp af en tråd indvendigt i kateteret. Skiftning af kateteret foregår på røntgenafdeling eller i kirurgisk ambulatorium.

2) Ballonkateter

 Ballonkateter

 

Silikonekateter fikseret med ballon, der indeholder ca 3 ml Nacl/glycerin 10 %
Undgå træk i kateteret, da ballonen er smidig og eftergivelig, og kateteret kan glide ud.
Skiftning af kateteret foregår i urologisk ambulatorium.

Forbinding og fiksering
En krølle eller lille mesche lægges under kateteret ved indstiksstedet. Det fikseres med plaster uden kateteret strammer og dermed trækker i nyren eller indstikskanalen. Bruges Tegaderm eller lignende kan der brusebades. Skiftes efter behov, mindst 2 gange ugentligt, eller hvis den er løs, våd eller forurenet. Huden omkring indstiksstedet renses med NaCL 0,9 %.
Kateteret skal fikseres med plaster, så knæk eller træk undgås, og så det ikke strammer i huden. Samtidig skal det fikseres, så der kan ligges på den side, hvor kateteret er placeret, uden der kommer knæk på slangen. F.eks. skråt ind mod maven og fri af hoftekammen og på en måde så samlingen mellem kateter og urinpose ikke generer.
Samlingen kan polstres med en foldet mesche under plaster.
Man kan/skal fiksere kateteret tværs over abdomen og urinposen på modsatte lår.

Urinposer
På nefrostomikateteret anvendes kort steril tømbar pose, som skiftes 1 gang om ugen.
Til natten kobles ren pose med lang slange til den korte pose.
Posen skal altid placeres under nyrens niveau

Observationer
Huden omkring indstiksstedet observeres for rødme og irritation. Der observeres for urinmængde og funktion.

Manglende funktion af kateteret kan skyldes
• Knæk på slangen eller mellemslange
• At trevejshanen står åben (kun ved pigtailkatetre)
• At kateteret er stoppet
• At kateteret er displaceret eller gledet ud
Fjern aldrig et kateter der ikke fungerer, er knækket eller delvist gledet ud – stikkanalen lukker hurtigt.
Hvis stikkanalen er intakt, kan et nyt kateter ofte anlægges med få gener – vel at mærke hvis det sker indenfor kort tid.
Glider kateteret ud, skal det genanlægges hurtigst muligt.

Skylning af kateter
Der skal almindeligvis ikke skylles på nefrostomikateteret, men ved tilstopning eller manglende funktion kan det være nødvendigt. I så fald kontaktes hjemmesygeplejersken
Hvis det ikke er muligt at få skabt afløb fra nyren, tager hjemmesygeplejersken kontakt til urologisk vagthavende læge på sygehuset.

Kateterskift
Begge katetertyper skal skifte ca. hver 3. måned for at undgå kalkdannelser i og på kateteret. Der medgives eller tilsendes en dato på skiftning.

Logo


Siden er sidst opdateret 1-8-2018Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk