Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Stressbehandling

Er det svært at håndtere arbejdslivets udfordringer, trives du ikke længere på arbejdet, er du stressramt eller måske usikker på at komme i gang igen? Så henvender dette behandlingsforløb sig måske til dig. Arbejdsmedicinsk Afdeling, SVS, Esbjerg tilbyder henviste stressramte deltagelse i et stresshåndteringsforløb til patienter med alvorlige problemer på arbejdsrelateret stress. Det er frivilligt at deltage og evt. behandling er gratis.

Tilbuddet henvender sig til mennesker, der er udsat for stressbelastninger i arbejdet. Stress kan udløses af mange forskellige ting. Det kan være for høje krav, eller manglende indflydelse på arbejdet. Mobning eller chikane ligger udenfor målgruppen.
Disse problemer varetages bedst  på anden vis, enten via individuelt tilrettelagte forløb, henvisning til privatpraktiserende psykolog eller indsatser på arbejdspladsen, som Arbejdsmedicinsk Afdeling ikke kan tilbyde.
Er problemstillingen af mere privat/personlighedsmæssig eller særlig arbejdsmæssig karakter, er det heller ikke relevant.
 

Hvordan og hvor foregår det?

Behandlingen foregår i en gruppe med 6-12 deltagere. Hver gruppe ledes af en psykolog. Et behandlingsforløb strækker sig over 2 måneder med 8 sessioner, en pårørendeaften og en 3 måneders opfølgning. Gruppen mødes en gang om ugen. Gruppesessionerne indeholder psykoedukation om stress og mindfulness-træning. Det foregår på en fast ugedag i tidsrummet 9-12 i Sundhedshuset, Sct. Joseph, Jyllandsgade 79, 6700 Esbjerg. Indgang ved Jordemodercenteret, KOL rehabilitering og Hjerteforeningen.
Derudover er der, ved behov, mulighed for at få to individuelle opfølgende samtaler med henholdsvis psykolog og socialrådgiver.
 

Hvad går behandlingen ud på?

Tilbuddet er baseret på en kombination af kognitiv adfærdsterapi og mindfulness-baseret kognitiv terapi. Stresshåndteringsprogrammet indeholder undervisning om stress, ændring af tanke – og handlemønstre, stressreducerende tekniker/strategier og hjemmeopgaver i forhold til arbejdet. Tilbuddet er egnet til vanskeligheder med at løse opgaver i egen jobfunktion samt påvirkninger fra ledelsesmæssige og organisatoriske forhold. Deltagere skal være motiverede for at arbejde med egne temaer som f.eks. præstation, kontrol, relationer og ansvarlighed.

Mindfulness er en metode til træning af opmærksomhed, nærvær og tilstedeværelse i nuet. Mindfulness-træningen består både i guidede meditations/opmærksomhedsøvelser og ”hjemmetræning”, hvor man træner sig selv i at være mere til stede i nuet gennem forskellige øvelser. Der er både tale om stillesiddende, liggende og mere fysiske øvelser.

Metoden er evidensbaseret og har især vist sig effektiv i forhold til stress, angst, tilbagevendende depression og smerter. Metoden er dog god til at bruge for alle til håndtering af tanker og problemer i hverdagen/arbejdslivet, og kan bruges som metode til at give hjernen en tiltrængt pause i løbet af dagen, ved dagens afslutning, som forberedelse til dagen og i forhold til specifikke opgaver/problemer. Der trænes blandt andet i, at give slip på tilbøjeligheder til at bedømme, fortolke og evaluere det man oplever, hvilket igen er med til lettere at kunne give slip på mere fastlåste, ubevidste og automatiske tanker om omgivelsener og os selv, som vi ellers kan lade os styre af. Mindfulness-træningen er baseret på kognitiv terapi med fokus på at tanker, handlinger, følelser og kropslige fornemmelser er tæt forbundne.
 


Kriterier for deltagelse

 • Væsentlige arbejdsmæssige påvirkninger.
 • Oplevet ubalance mellem krav og ressourcer.
 • Høje produktionskrav.
 • Organisationsforandringer.
 • Stresssymptomer
 • Tilpasnings- og belastningsreaktioner, der varierer med arbejdsmæssige påvirkninger.

   

Hindring for deltagelse

 • Ikke arbejdsbetinget/anden årsag til reaktion.
 • Arbejdsbelastninger er primært af relationel karakter eks. mobning, chikane, konflikter, uoverenstemmelser.
 • Symptomfri
 • Alkohol/andet misbrug.
 • Graviditet, hvis termin under kursusforløb.
 • Smertepatient/nyopstået kronisk sygdom.
 • Forstår og taler ikke dansk.
 • Moderat til svær depression.
 • Hæmmende angst, eksempelvis moderat/svær angst, socialfobi, panikangst.
 • Vurderes ikke at kunne inkluderes i en gruppe. Eksemplvis borderline eller passiv-agressiv personlighedsforstyrrelse, ADHD, svær nedsat hukommelse og koncentration, ikke i stand til at rumme andres sygehistorie, mangelfulde kognitive og sociale færdigheder.
 • Har fået andet relevant tilbud.

  Kontaktoplysninger finder du her
Logo


Siden er sidst opdateret 26-7-2017Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring