Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Neuropsykologisk undersøgelse

Hvorfor skal man undersøges?
Neuropsykologiske undersøgelser foretages, når der er behov for en vurdering af, hvilke færdigheder en person har bevaret og hvilke der eventuelt er forringede.
Undersøgelsen kan være et led i at stille en diagnose, ligesom den kan bidrage til en større forståelse af en allerede kendt sygdom eller skade.

I forbindelse med et genoptræningsforløb kan en neuropsykologisk undersøgelse være med til fastlægge på hvilke områder, patienten har størst behov for rehabilitering, samt hvilke områder der potentielt kan forbedres.


Undersøgelse
Neuropsykologen undersøger en række forskellige færdigheder. Dette kan være:

  • Opfattelse og sanseindtryk
  • Indlæringsevne og hukommelse
  • Sproget
  • Koncentration og udholdenhed
  • Overblik og problemløsning
  • Følelser og personlighedstræk – herunder angst, temperament, depression
  • Evne til at håndtere eventuelle følger efter en hjerneskade eller sygdom


For at undersøgelsen kan give pålidelige resultater, er der behov for oplysninger om nuværende og tidligere helbredsmæssige og sociale forhold, herunder for eksempel uddannelse, erhverv, medicin og alkoholvaner.

Herefter gennemføres en række mundtlige og skriftlige opgaver med henblik på at vurdere forskellige færdigheder. Den enkelte undersøgelse kan vare op til tre timer.

Til konsultationen er det vigtigt at medbringe navn på den medicin, du tager, og eventuelle briller og høreapparat.
 

Efter undersøgelsen
Resultaterne af den neuropsykologiske undersøgelse vurderes i forhold til, hvad raske personer med samme alder, køn og uddannelse kan udføre.

Undersøgelsens resultat fremsendes i form af en erklæring til den der har bedt om undersøgelsen. Her fra får den undersøgte svar på undersøgelsen.

Logo


Siden er sidst opdateret 24-7-2017Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring