Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Sydvestjysk sygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Forside - Sydvestjysk SygehuspilOm ospilPressepilNyheder 2016pilPresseinvitation: Indvielse af Fælles Akutmodtagelse på SVS

Presseinvitation: Indvielse af Fælles Akutmodtagelse på SVS

På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er der bygget om og ud, og den nye Fælles Akutmodtagelse står nu helt færdig. Alle centrale funktioner knyttet til den akutte patient er samlet her under ét tag.

Den nye Fælles Akutmodtagelse (FAM) er sygehusets primære indgang og omdrejningspunkt. Alle akutte patienter bliver modtaget her i nye omgivelser, og de bliver uanset tidspunktet på døg­net og året mødt af et team af specialister, som hurtigt yder den bedst tænkelige hjælp.

Tanken bag FAM er, at langt størsteparten af de akutte patienter aldrig skal videre til en afdeling, men modtages, diagnosticeres, behandles og udskrives direkte fra FAM inden for 24-48 timer. Derfor er modtagelse, skadestue, traumerum, røntgenudstyr og scannerfaciliteter, døgnbemandet sengeafsnit m.m. samlet under samme tag.

I den nye, fælles akutmodtagelse bliver patienterne udredt og behandlet så godt og så hurtigt som muligt. Målet er, at en speciallæge inden for en halv time skal vurdere patienten, og efter fire timer skal der foreligge en plan for den videre behandling.

– Patienten køres direkte ind på en stue og bliver lagt i en seng. Registrering og klinisk vurdering sker på stuen, og patienten skal ikke køres mellem flere afdelinger på sygehuset, før diagnosen kan stilles og be­handlingen iværksættes, siger ledende overlæge i FAM Christian Christiansen og fortsætter:

– Når patienten er lagt i en seng, bliver han eller hun dér resten af tiden. Så kommer alle andre kompetencer til sengen. Det er kundefokus, og det er høj kvalitet i behandlingen.

Indvielsen af den nye Fælles Akutmodtagelse finder sted:

Fredag den 13. maj 2016 kl. 12.30-14.30 i telt nær hovedindgangen, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Pressen er velkommen og skal tilmelde sig hos peter.rahbek.elbrond@rsyd.dk eller på 51 16 50 24.

Bl.a. sundhedsminister Sophie Løhde og regionsrådsformand Stephanie Lose vil tale, der vil være smagsprøver fra akutmodtagelsens menu samt rundvisning for de indbudte gæster.

Den Nye FAM er afslutningen af første fase af en samlet generalplan for SVS. Fase to rummer opførelsen af en ny sengebygning med 158 sengestuer, som står færdig i 2019. Fase tre omfatter bl.a. udvidelse af den dagkirurgiske kapacitet og udvidelse af ambulatorier.

Mere information
Administrerende sygehusdirektør Per Busk, 21 72 66 87,
pb@rsyd.dk
Ledende overlæge i FAM Christian Christiansen, 40 19 84 76,christian.soren.christiansen@rsyd.dk   
Projektchef Svend Erik Nielsen, 20 18 05 03,
svend.erik.nielsen@rsyd.dk 

 

FAKTA om Fælles Akutmodtagelsen på Sydvestjysk Sygehus

 • I 2015 modtog FAM i alt 25.500 skadestuepatienter og 21.102 akutte indlæggelser. 12.637 akutte patienter kunne udskrives direkte fra FAM. I 2016 er der åbnet yderligere 11 patientstuer i FAM, og dermed er rammerne (63 enestuer) på plads til at indfri FAM-målsætningen om, at 70 pct. af de akut indlagte patienter færdigbehandles i FAM.
   
 • Patienttilgangen er to-delt, dvs. de, der kommer via ambulancer og sygetransporter, og de, der kommer gående, selvhenvendere, visiterede osv.
 • Inddelt i fem teams, en skadestue og traumeområde.
 • 63 enestuer, heraf to isolationsstuer og to specialstuer til svært overvægtige, alle med tv og plads til, at pårørende kan overnatte.
 • Relevant medicoteknisk udstyr på alle stuer, så patienter kan modtages og behandles alle steder.
 • Bedside-arbejdsstation, så inddragelse af patienten fremmes og arbejdet med patienten afsluttes, inden stuen forlades.
 • Rummelige badeværelsesfaciliteter med toilet, vask og bad med fokus på selvhjulpenhed – to personer om hvert badeværelse, enkelte har eget badeværelse. Badeværelser til bariatriske patienter.
 • Fire traumestuer indrettet efter samme krav som operationsstuer.
 • Der er røntgenudstyr og CT-scanner i afdelingen, så diagnostisk udstyr er i umiddelbar nærhed af patienten.
 • Blodprøver sendes via rørpostsystem fra tre afsenderstationer i FAM, hvilket betyder, at der er svar på de fleste blodprøver inden for en time.
 • Afdelingen har desuden faciliteter som køkkener, medicinrum, skyllerum, rengøringsrum og ventefaciliteter til patienter og pårørende – også til børn. Derudover selvfølgelig teamrum, arbejds- og læringslokaler samt hvileområde for personale.
 • Afdelingen har døgndækket service til overflytninger, forflytninger, rengøring mv. for at eliminere ikke fagligt begrundet ventetid.
 • Lægevagtens modtagelse er integreret fysisk med FAM.
 • Afdelingen har et veletableret forpligtigende samarbejde med psykiatrien, som har til huse på anden matrikel.

Siden er sidst opdateret 3-5-2016Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring