Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Sydvestjysk sygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden


Forside - Sydvestjysk SygehuspilOm ospilNyhedsbrevpilNyhedsbrev 14. julipilSVS tager initiativ til efterspurgt værktøjskasse

SVS tager initiativ til efterspurgt værktøjskasse

Bragt i nyhedsbrevet SVS Nyt den 14. juli 2017

Sydvestjysk Sygehus er initiativtager til et nyt, stort projekt, der skal sikre borgere med afasi fælles kommunikationsmetoder på tværs af kommuner, sygehuse og institutioner. TrygFonden har netop doneret tre millioner kroner til projektet, der skal munde ud i en fælles værktøjskasse til gavn for de mange, der lever med kommunikationsvanskeligheder efter for eksempel en hjerneblødning.

 
Afasi Lunden i Varde
Flere end 25.000 danskere lever med afasi i større eller mindre grad. De fleste efter en hjerneblødning eller blodprop i hjernen, der blandt andet skader evnen til at kommunikere. Hvert år kommer cirka 4.000 nye tilfælde til.  


Ét sted betyder et blink med øjet ja. Et andet sted er et nik lig med ja, mens det et tredje sted er et tryk i hånden.

Hvert år rammes godt 4.000 danskere af afasi. Det vil sige, at deres evne til at tale, tænke og formulere sig begrænses i stort omfang – oftest som resultat af enten en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning.
Graden af skade er forskellig, men fælles for alle afasiramte er, at deres hjerneskade bliver startskuddet til et langt forløb, hvor de møder sundhedsprofessionelle i en lind strøm. I første omgang på sygehusene, men senere også i kommunerne, hvor genoptræning og rehabilitering finder sted.

Alle steder står personalet klar til at gøre deres bedste. Hidtil har der bare været forskellige opfattelser af, hvad det bedste er, og de afasiramte er derfor blevet mødt af en række forskellige måder at kommunikere på. En sygehuslæge beder måske en afasiramt patient blinke med øjnene for at give et ja som svar på et spørgsmål, mens den samme borger senere i sit forløb bliver mødt af en fysioterapeut, der beder om et nik, når svaret er ja eller en medarbejder på et bosted, der gerne vil have et tryk i hånden for at illustrere det samme.

Alt sammen til stor forvirring for borgeren med afasi, og derfor skal et nyt, stort projekt nu gøre op med de mange metoder, så afasiramte borgere fremover bliver mødt langt mere ens allerede fra sygdommens spæde start på sygehuset til rehabilitering i kommunen og eget hjem. På den måde skal borgeren gerne kunne føle sig bedre forstået, hvilket også vil bidrage til en større inddragelse og tryghed gennem forløbet.        

TrygFonden støtter stort
TrygFonden har netop doneret tre millioner kroner til projektet, som også Region Syddanmark støtter økonomisk. Der er tale om et større samarbejdsprojekt mellem Sydvestjysk Sygehus, Syddansk Universitet, Syddansk Sundhedsinnovation, Esbjerg og Varde kommuner samt Colab Vest med sidstnævnte som ansvarlig for projektstyringen. Sydvestjysk Sygehus er initiativtager til projektet og skal bidrage med faglige kompetencer – blandt andet i form af overlæge Carsten Kock-Jensen, der er udnævnt til formand for projektets styregruppe. 

Her sidder også Annemette Ugelvig, forstander for Bo- og rehabiliteringscenter Lunden i Varde Kommune. På Lunden har 23 borgere med erhvervet hjerneskader en permanent bolig, mens andre kommer på intensive rehabiliteringsophold eller kommer på stedet i dagtimerne, som en del af deres rehabilitering.

I ni måneder har en mand boet på Lunden som led i et intensivt rehabiliteringsforløb efter en hjerneblødning, der har efterladt ham uden evnen til at tale. I dag bor manden i egen lejlighed og kommer et par gange om ugen på Lunden.

Han startede sit forløb på neurologisk afdeling på sygehuset, hvorefter han i en periode kom til Hammel Neurocenter, inden han fik ni måneders ophold på Lunden.

- Han har været vidt omkring og er undervejs blevet mødt med mange forskellige kommunikationsformer. For sådan en borger vil en fælles værktøjskasse kunne betyde, at han mødes ens uanset hvor han er, og han vil få oplevelsen af at blive mødt med større forståelse, fordi alle taler samme sprog omkring ham, siger Annemette Ugelvig, der fastslår, at der allerede nu arbejdes intenst med kommunikationen med afasiramte rigtig mange steder.

- Det gør vi blandt andet også her hos os, hvor vi har udviklet små værktøjer til at forbedre kommunikationen. Det samme gør de på sygehuset og andre steder – der er bare ikke sammenhæng i det, alle har hver deres redskaber. Det unikke ved dette projekt er, at det går på tværs af sektorgrænser, og derfor vil det også være virkelig værdifuldt for afasiramte borgere, siger Annemette Ugelvig, der sammen med den øvrige styregruppe allerede nu oplever en stor interesse for projektet, hvis implementering det forventes, at Billund, Fanø og Vejen kommuner også vil tage del i, når værktøjskassen er komplet.       

Pårørende tænkes ind  
Carsten Kock-Jensen er formand for projektets styregruppe. Han er overlæge på neurologisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus og dermed blandt de sundhedsprofessionelle, der først møder de afasiramte patienter. Udover det oplagte i, at patienterne mødes mere ens, ser han også andre perspektiver i projektet.

- En fælles værktøjskasse vil også give os sundhedsprofessionelle et fælles instrument, et fælles sprog, som kan være en hjælp i patientens overgange mellem afdelinger eller sektorer ligesom den også vil kunne gøre en stor forskel for pårørende til afasiramte. I virkeligheden er det jo dem, der står med langt den største opgave. Vi ser patienterne gennem et forløb, men de pårørende er der jo også bagefter, når hverdagen skal fungere, siger Carsten Kock-Jensen og giver som eksempel en kvinde, der ikke længere har den mand, hun forelskede hun sig i, men i stedet en afasiramt mand.

Med projektet skal også pårørende som hende, kunne finde hjælp i værktøjskassen. Den skal indeholde værktøjer og redskaber til pårørendes kommunikation med den afasiramte, så de pårørende i sidste ende oplever en øget tryghed, men også aflastning, fordi den afasiramte i højere grad selv kan tage del i beslutninger, da kommunikationsmulighederne øges.   

Projektet er døbt ”Sammenhængende forløb for borgere med afasi” og forventes implementeret i løbet af første halvår 2019. I første omgang skal cirka 100 fagpersoner lige fra sygehuspersonale til ansatte i specialfunktioner i Esbjerg og Varde kommuner undervises i den nye værkstøjskasse.
 


Siden er sidst opdateret 14-7-2017Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk