Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden
Forside - Sydvestjysk SygehuspilForskningpilNyhedsarkivpil2018pilMartspilForskningsgruppe på SVS rykker i superligaen

Forskningsgruppe på SVS rykker i superligaen

Mikkel Brabrand
Mikkel Brabrand, overlæge i Fælles Akut Modtagelse (FAM) på Odense Universitetshospital og forskningsleder for FAM/akutmedicinsk forskning på Sydvestjysk Sygehus under Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.
 

En allerede stærk forskningstradition på akutområdet styrkes med universitetsanerkendelse.

– Det mål, jeg fik stillet i udsigt at indfri, da jeg blev ansat i min nuværende stilling i 2014, var, at jeg skulle etablere en fokuseret forskningsgruppe – som er en universitetsanerkendelse af det, vi laver. Den gruppe er nu etableret.

Ordene kommer fra Mikkel Brabrand, overlæge i FAM på OUH og forskningsleder for Interessegruppen for FAM-forskning ved SVS under Institut for Regional Sundhedsforskning.

Fokuserede forskningsgrupper er forskningsmiljøer, der over en længere periode varetager forskning af høj forskningsfaglig kvalitet, hedder det bl.a. i en beskrivelse fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU.

Interessegruppen for FAM-forskning ved SVS blev stiftet i 2009 i kølvandet på beslutningen om at etablere akutmodtagelser.

I 2016 fik gruppen et selvstændigt budget under Institut for Regional Sundhedsforskning, Center Sydvestjylland, og det gjorde det muligt at ansætte støttepersonale til forskerne tilknyttet gruppen.

I dag kan gruppen måle sig med lignende grupper på landets universitetshospitaler. Tre adjungerede seniorforskere, flere ph.d. studerende, forskningssygeplejersker og et større antal yngre læger er tilknyttet gruppen med en allerede rodfæstet publikationstradition.

Gruppen indgår i lokale, regionale, nationale og flere internationale forskningssamarbejder og har yngre forskere i udveksling med andre internationale grupper.

– Vi får anerkendelsen, fordi vi har lavet så tilpas meget arbejde, at universitetet kan se, at der er fremtid i os. Anerkendelsen er udtryk for, at vi har en stabil produktion, en solid bemanding, og at vores visioner er store, siger Mikkel Brabrand.

Et af de bærende forskningsområder har gennem alle årene været risikovurdering af akutte patienter.

– Vi vil finde de syge, før de selv ved, de er syge, siger Mikkel Brabrand.

– Vi prøver at finde en mere sikker metode til at skelne mellem syge og raske – hvem har en høj risiko for at dø, og hos hvem er risikoen lav? Formålet er at bruge ressourcerne, hvor de er bedst investeret, for vi kan ikke behandle alle patienter lige grundigt på samme tid, forklarer han.

Målinger ikke nok

Gruppen har i flere publikationer påvist, at vitale parametre – fx puls og blodtryk – alene ikke er nok til at belyse patienters risiko for at dø, og at fx mobilitet skal tages med i betragtning.

– Man kunne også spørge patienten: Hvordan har du det? For hvis patienten har fået det bedre, så har han eller hun også en god prognose. Hvis patienten derimod ikke har det bedre eller har fået det værre, så kan patienten være mere syg, end vi tror, siger Mikkel Brabrand.

– Vi bruger mange ressourcer på at måle, men er det det, vi skal? Hvis patienten har mere viden om sin tilstand, end målingerne kan vise os, så skal vi måske måle mindre.

Jo sygere, patienten er, desto skævere er tallene. Men mennesket er solidt bygget, og problemet med målinger er, at tallene først skrider, når patienten er syg, og så kan det ifølge Mikkel Brabrand være for sent at forsøge at fange forværringen på baggrund af de værdier, lægen måler.

– Og de fleste mennesker har en klar fornemmelse af, hvordan de har det. De allerfleste kan mærke, at de er ved at blive syge, før de får feber. Så vi skal have noget, der er mere følsomt, og som kommer før forværringen. Vi leder altså efter en før-vurdering, som vi ikke har endnu.

Mikkel Brabrand har altid arbejdet med risikovurdering i sin forskning, men gruppen har også andre fokusområder. Fx beskæftiger et ph.d.-projekt sig med end of life og præferencer. Hvad vil ældre? Indlægges? Behandles?

En anden fra gruppen beskæftiger sig med etableringen af de 21 akutsygehuse i Danmark. Beslutningen blev ikke truffet på baggrund af evidens, og projektet undersøger, hvad der er sket med dødeligheden for patienter, der indlægges akut, efter akutsygehusene blev etableret. Er den steget? Og hvis ja, skyldes det, at vi er blevet sygere? Eller er sygehusvæsenet blevet dårligere?

Fremtiden for forskningsgruppen

Anerkendelsen som fokuseret betyder, at gruppen vil få bedre muligheder for at rekruttere nye medlemmer.

– Vi vil tilknytte flere seniorforskere, og vi kan bruge den styrke, der ligger i universitetsanerkendelsen. Og vi har en vision om at ansætte en professor her i Esbjerg. Vi har givet os selv tre år til at nå det mål. Pengene er der, og anerkendelsen er et skridt på vejen, understreger Mikkel Brabrand.

– Vi har lagt hovedet på blokken med en langsigtet vision. Vi har sat tal på det antal seniorforskere, ph.d.-studerende og heltids-årsværk, vi vil udvikle os med over de næste fem år.

– Anerkendelsen betyder, at det er nu, vi rigtigt skal levere. Vi er ikke i anden division længere, vi er i superligaen. Det giver både opmærksomhed, ansvar og pres.

Men Mikkel Brabrand kan glæde sig over, at et af de vigtigste mål for hans arbejde, som blev opstillet af centerleder på Institut for Regional Sundhedsforskning Torben Knudsen, da Mikkel Brabrand begyndte i sin nuværende stilling i 2014, nu er indfriet. Interessegruppen er nu en fokuseret forskningsgruppe.

– Det er en flot anerkendelse og en blåstempling af gruppens arbejde, både kvalitativt og kvantitativt, siger Torben Knudsen.
– Vi gjorde for en del år siden akutforskning til et satsningsområde, og anerkendelsen flugter smukt med vores strategi på akutområdet. Og vi er bestemt heller ikke blinde for, at anerkendelsen sender et signal udadtil. Det er et fint rygstød i arbejdet med at tiltrække de rigtige kræfter til gruppen fremover, understreger han.

Akutforskning
Akutforskning dækker over de akutte patienter, der henvender sig i skadestuen eller indlægges. Feltet er bredt, og rækkevidden af projekter spænder fra optimering af hjertestopbehandling til langtidsopfølgning baseret på indlæggelsesårsag. Målet er en etablering af- og SDU-godkendelse af en fokuseret forskningsgruppe på området.
Forskningsstrategi 2014-2016


Siden er sidst opdateret 15-3-2018Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring