Dette er tekstversionen af Evaluering af uddannelsesophold
Klik her for at komme til den grafiske version af Evaluering af uddannelsesophold

Forside - Læs op - Sitemap


Evaluering af uddannelsesophold


Du anmodes om at gennemlæse Målbeskrivelse og Uddannelsesprogram, idet dette materiale danner den faglige referenceramme for evalueringen.

Du får ved start af din lægelige videreuddannelse tildelt en tilfældig kode til brug for indtastning af evalueringer.

Koden er den samme i hele dit uddannelsesforløb.

Uddannelsessøgende skal indtaste koden og besvare skemaet på www.evaluer.dk 

Øverste del af Evalueringsskemaet kan ses her.

Når spørgsmålene er besvaret, aktiveres gem-knappen. Derefter udfyldes feltet med din e-mailadresse for at få tilsendt en kvittering. Efterfølgende trykkes på print, så du dermed selv har en papirkopi af de inddaterede data. Efter få sekunder er dine data registreret i databasen og den statistiske bearbejdning foretaget og du vil modtage en kvittering.

Du skal vise kvitteringen af skemaet til afdelingen ved slutevalueringen.

Uddannelsesansvarlige overlæger & tutorlæger anmodes om ikke at godkende uddannelsesforløb og underskrive Attestation for tidsmæssigt gennemførte uddannelseselementer før evalueringen er indtastet!

Uddannelsessøgende læger skal selv opbevare kvitteringen af evalueringen som papirbilag.

Ved problemer kontakt da Berit Beier, Sekretariatet, Det Lokale Videreuddannelsesråd, Sydvestjysk Sygehus, 7918 3575.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk