Dette er tekstversionen af Sydvestjysk Sygehus lever flot op til pakkeforløbene på kræftområdet
Klik her for at komme til den grafiske version af Sydvestjysk Sygehus lever flot op til pakkeforløbene på kræftområdet

Forside - Læs op - Sitemap


Sydvestjysk Sygehus lever flot op til pakkeforløbene på kræftområdet


Sydvestjysk Sygehus er med helt fremme i feltet af de sygehuse i Danmark, som behandler kræftpatienter hurtigt og effektivt. Det viser en ny statusundersøgelse fra regionerne, der har samlet tallene for, om landets sygehuse lever op til pakkeforløbene på kræftområdet april 2009.
Sygehusene begyndte at indføre pakkeforløbene i april 2008, og i dag er alle typer kræft omfattet af pakkeforløb.
Med pakkeforløbene for kræft kommer patienter gennem et forløb, som er sammenhængende og med klar besked om, hvad der skal ske i deres forløb. Målet er, at patienten kun vil opleve ”fagligt begrundede ventetider”, dvs. ventetid, der skyldes faglige procedurer i form af udarbejdelse af laboratoriesvar eller faglige hensyn til patientens generelle sundhedstilstand. Og det sker i langt de fleste tilfælde på Sydvestjysk Sygehus.

Overholder fristerne
Det viser den første offentliggjorte statusoversigt, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet i samarbejde med Danske Regioner. Næsten alle kræftpatienterne på Sydvestjysk Sygehus modtager behandling inden for de i kræftpakkerne fastlagte forløbstider. Det gælder både henvisning, udredning, behandling, efterbehandling, operation, stråle og kemoterapi.

Få dages overskridelse

Der er få undtagelser, hvor SVS ikke opfylder forløbstiderne. Det drejer sig om efterbehandling med kemoterapi til brystkræftpatienter samt udredningsperioden for gynækologiske kræftformer, hvor SVS godt nok opfylder forløbstiden, men det sker med få dages overskridelse. Den sidste undtagelse er henvisningsperioden på to hverdage for lungekræftpatienter, der også overskrides. Når det gælder selve udredningsperioden for lungepatienter opfylder SVS forløbstiden.

Du kan se tabellen over forløbstider og hvorvidt sygehusene i Region Syddanmark opfylder dem her:

http://www.regioner.dk/Aktuelt/Nyheder/~/media/Filer/Sundhed/Region%20Syddanmark_kræft_pakker_marts%202009.ashx

Hele statusopgørelsen kan downloades fra www.regioner.dk og www.sst.dk.

Om kræftpakkeforløbet
Regionerne tog i august 2007 initiativ til en syvpunktsplan for indførelsen af hurtig kræftbehandling i det danske sundhedsvæsen. Initiativet blev siden fulgt op af en aftale med regeringen om akut handling og klar besked til kræftpatienter.
Pr. 1. april 2008 blev pakkeforløb - dvs. faglig optimale forløb - for hovedhals-kræft, tyk- og endetarmskræft (tarmkræft), lungekræft og brystkræftimplementeret. Pakkeforløb for livmoder-, livmoderhals- og æggestokkræft (gynækologiske kræftformer) blev implementeret pr. 1. august 2008 samt for hæmatologiske kræftformer d. 1. september 2008. D. 1. november
2008 blev pakkeforløb for blære- og nyrekræft, modermærke-, hjerne og nervekræft implementeret. D. 1. januar 2009 blev pakkeforløb for prostatakræft, peniskræft, testikelkræft, vulvakræft, leverkræft, kræft i bugspytkirtel, øvre mave-tarm-, børne-, øjne- og de ortopædkirurgiske kræftformer implementeret. De sidste pakkeforløb blev implementeret pr. 1. januar 2009 og dækker bl.a. øvre-mavetarm-kræft, prostatakræft m.m. Således er der samlet etableret pakkeforløb for 34 kræftområder.

 

 

 

Senest fagligt revideret: 30-04-2009
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk