Dette er tekstversionen af Praksisreservelæge
Klik her for at komme til den grafiske version af Praksisreservelæge

Forside - Læs op - Sitemap


Praksisreservelæge


Hvor kan jeg komme i praksis?
Stillingerne i almen praksis er koblet på én af de 5 kommuner i Sydvestjylland, nemlig Billund, Esbjerg, Fanø, Varde eller Vejen. Fordelingen til praksis sker i samarbejde mellem Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark, uddannelseskoordinatorerne og HR-uddannelse ved Sydvestjysk Sygehus.

­Praksis tildeles mellem 3-6 måneder før starten af 2. halvår af basisuddannelsen. Alle almen praksis, der indgår i basisuddannelsen, er godkendt af regionens uddannelseskoordinatorer for almen praksis.

Her finder du kort med byer, hvor der er tutorpraksis

Uddannelsesprogram i praksis
Ligesom i ansættelsen på sygehuset skal der for ansættelsen i almen praksis findes et uddannelsesprogram. Du finder skabelonen i pdf-format ved at klikke her.

Kontakt praksis før start
Vi anbefaler, at du kontakter praksis i god tid, før du skal tiltræde, for at høre nærmere om arbejdsforhold, arbejdstid mv.

Aflønning
Lønnen administreres og udbetales via lønkontoret på Sydvestjysk Sygehus.

Aftal ferie med praksis
Det er tutorlægen i almen praksis, der som arbejdsgiver leder og fordeler arbejdet. Det er derfor også praksis, du skal aftale ferie, afspadsering mv. med.

Over 10% fravær
Kun i de tilfælde, hvor fravær, ud over ferie og obligatoriske kursusdage, dvs. egne eller barnets sygedage, omsorgsdage mv., kommer over 10% eller 18 dage eller i tilfælde af barsel, skal du kontakte HR-afdelingen på Sydvestjysk Sygehus. Se fraværsregler.

Uddannelseskoordinatorer
Uddannelseskoordinatorerne vil være dig og din praksistutor behjælpelig med praktiske forhold, forsøge at løse eventuelle problemer i forbindelse med din praksisreservelægetid og skal sammen med dig sørge for, at din praksisreservelægetid bliver evalueret.

Uddannelseskoordinatorerne ved Område Sydvestjylland er:


Autorisation til selvstændigt virke som læge
Når du har gennemført din kliniske basisuddannelse, skal du søge Sundhedsstyrelsen om Autorisation til selvstændigt virke som læge. Dette gøres elektronisk via Sundhedsstyrelsens hjemmeside
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk