Dette er tekstversionen af Årets Søfartspris havner hos Radio Medical
Klik her for at komme til den grafiske version af Årets Søfartspris havner hos Radio Medical

Forside - Læs op - Sitemap


Årets Søfartspris havner hos Radio Medical


Danmarks Rederiforenings bestyrelse tildelte 14. maj ”Årets Søfartspris” til Radio Medical ved Sydvestjysk Sygehus. Foruden æren består prisen af 25.000 kroner.

Radio Medical er populært sagt de danske søfolks lægevagt, hvor de kan henvende sig ved sygdom og ulykker. Det er et døgnbemandet tele-/maritimmedicinsk serviceorgan til søfarts- og fiskerierhvervet. Funktionen varetages af et speciallægeteam på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, der kan kontaktes af søfarende ombord på danske skibe fra handels- og fiskerflåden samt på færger, uanset hvor på verdenshavene de måtte befinde sig.

Søfartspris

Næstformand for Danmarks Rederiforenings bestyrelse Lars Vang Christensen, herning shipping a/s overrækker sammen med Adm. direktør i Danmarks Rederiforening, Peter Bjerregaard prisen til Radio Medicals leder Søren Kristensen.

 

I begrundelsen for tildeling af prisen hedder det:

I er seks ildsjæle, der døgnet rundt udgør den medicinske livline for søfarende på danske skibe. Ved sygdom eller ulykkestilfælde om bord er der altid kompetent hjælp at hente telefonisk, via fax eller e-mail.
 
- det kan handle om kaptajnen med kraftige mavesmerter 20 timer fra Australiens østkyst,
- om skibsassistenten, hvis pegefinger er gået led og
- maskinmesteren med en hævet albue eller
- om hovmesteren, der en tidlig morgen er på vej ud over rælingen

Det er et enestående samarbejde, der dagligt finder sted, når sygdomsbehandlere om bord og Radio Medical lægen i Esbjerg sammen løser et medicinsk problem til søs. Radio Medical er sygdomsbehandlerens medicinske rådgiver, der kompetent bidrager med viden og overblik i den aktuelle medicinske situation og som indgiver tryghed om bord.
Dermed bidrager I til:

- at kaptajnen får den smertestillende medicin og styrmanden råd om at søge nærmeste havn, så den sprængte blindtarm kan behandles,
- at skibsassistentens pegefinger bliver sat på plads og en fikserende forbinding kan lægges,
- at maskinmesteren får sit antibiotikum for bylden på albuen og
- at den depressive hovmester får beroligende medicin og en fast vagt indtil lægehjælp i næste havn
 
Jeg kan vist i dag roligt sige, at samstemmende udtrykker de søfarende såvel som rederierne stor anerkendelse af Radio Medicals mangeårige indsats for tryghed, sikkerhed og sundhed for de søfarende om bord.


Radio Medicals daglige leder glæder sig over prisen:

- I det daglige arbejde med patienterne oplever vi sjældent, at søfolkene – efter de telemedicinske konsultationer – melder tilbage og udtrykker tilfredshed med behandlingen.
Vi har således gennem de snart 20 år, konceptet har bestået, indstillet os på, at ”intet nyt, er godt nyt”. Der er jo heller ikke meget spektakulært i denne form for patientbehandling, da den i al ydmyghed foregår per telefon eller mail uden pressens og andres bevågenhed.
Selvfølgelig får vi undertiden en julehilsen fra de største rederier, som udtrykker tilfredshed og takker for samarbejdet. Det var derfor med stor glæde, at vi modtog beskeden om, at Danmarks Rederiforening har indstillet os til denne pris, som i høj grad er med til at ”blåstemple” vores arbejde med patienterne til søs
, siger ledende overlæge Søren Kristensen, der modtog prisen.

Lægerne ved Radio Medical har siden 1995 været den eneste danske lægegruppe, der har varetaget opgaven som de søfarende lægevagt, og lægerne har gennem mere end 14.000 opkald fra søfarende høstet stor viden og erfaring indenfor området. Radio Medical registrerer alle ydelser og bidrager herved til at afdække særlige problemområder. Lægerne opsamler erfaringer om bøger, manualer, procedurer og uddannelser og bidrager hermed med vigtige informationer til forbedringer af det maritime sundhedsvæsen.


Fakta om prisen:
Danmarks Rederiforenings Søfartspris blev indstiftet i 1984 i forbindelse med Rederiforeningens 100 års jubilæum. Den kan uddeles til en person eller institution, som gennem sit arbejde har medvirket til at øge forståelsen for dansk skibsfarts vilkår eller på anden måde har bidraget til fremme af dansk skibsfarts interesser. Det er i år 12. gang, prisen bliver uddelt.

Yderligere info:
Daglig leder af Radio Medical, ledende overlæge Søren Kristensen tlf. 79 18 27 01/ 20 60 00 08
www.radiomedical.eu.
www.shipowners.dk


 

Senest fagligt revideret: 14-05-2009
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk