Dette er tekstversionen af Uden mad og drikke...
Klik her for at komme til den grafiske version af Uden mad og drikke...

Forside - Læs op - Sitemap


Uden mad og drikke...


Når sygdom rammer, man er indlagt og væk hjemmefra er appetitten ofte ikke stor. Mad og drikke spiller dog en vigtig rolle, når patienter skal komme sig efter sygdom og indlæggelse. Derfor har Neurologisk Afdeling 652 på Sydvestjysk Sygehus det sidste halve år sat ernæring højt på dagsordenen i den daglige pleje af patienter, og det giver pote.

Første del af projektet er at få identificeret de patienter for hvem, sygdomsforløbet risikerer at blive forværret, hvis der ikke gøres en målrettet ernæringsindsats. Patienterne på Neurologisk sengeafdeling er indlagt med eks. hjerneblødning, hjernetumor, epilepsi og sklerose.

En snak på sengekanten
Undersøgelser viser, at op til 50 % af patienterne i medicinske afdelinger er underernærede, når de indlægges.
Derfor er det vigtigt at få sat fokus på ernæringen. Til at sætte skub i den proces ansatte Neurologisk afdeling en klinisk diætist, og det har gjort en stor forskel. Diætisten har vejledt plejepersonalet og sammen fundet retningslinjer, der sikrer patienterne, at deres ernæringsstatus vurderes, hvilket er nødvendigt for at kunne give dem den rette kost.

Desuden tager diætisten også ofte en snak med patienterne på sengekanten om deres indtag af mad og drikke og om, hvad de skal være opmærksom på.
- Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra patienterne. Jeg tror, det skyldes, at kosten er et af de områder, hvor patienterne selv kan gøre noget, modsat mange andre dele af deres behandling, siger klinisk diætist Randi Outzen.

R Outzen 
Både vådt og tørt tæller, når den rigtige ernæring skal findes.
Her her afdelingsdiætist Randi Outzen i afdelingens køkken.

Patientens behov
En stikprøve viser, at 89 % af patienterne nu bliver ernæringsscreenet indenfor 24 timer. Af dem viste 48 % sig at være i ernæringsmæssig risiko. Tidligere opgørelser viste, at ingen var blevet screenet, og som følge heraf blev heller ingen fundet.
De nye resultater giver plejepersonalet noget at arbejde videre med. For kortlægning af patientens behov er en forudsætning for den videre pleje, fortæller afdelingssygeplejerske Lene Jensen.

Tiltaget rækker også ud over sygehusmatriklen. Er ernæringsbehandlingen ikke afsluttet inden udskrivelsen, gives der forslag til, hvordan egen læge eller hjemmepleje kan hjælpe patienten videre.

Yderligere info
Afdelingssygeplejerske Neurologisk sengeafdeling, Lene Jensen 79 18 22 96
Afdelingsdiætist Neurologisk sengeafdeling, Randi Outzen 79 18 30 85
Ledende diætist Rie Møller 79 18 25 21

 

Senest fagligt revideret: 08-09-2009
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk