Dette er tekstversionen af Hjælp af høj standard til syge søfolk
Klik her for at komme til den grafiske version af Hjælp af høj standard til syge søfolk

Forside - Læs op - Sitemap


Hjælp af høj standard til syge søfolk


Søfartsstyrelsen har efter en udbudsproces besluttet at indgå aftale om varetagelsen af Radio Medical-funktionen med Sydvestjysk Sygehus, der også varetager opgaven i dag.
Den nye aftale vil løbe fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2013 med mulighed for forlængelse i op til 2 år.

Radio Medical er en del af det danske maritime sundhedssystem, og Radio Medical-opgaven består i at yde lægefaglig rådgivning til sygdomsbehandlere på dansk registrerede handels- og fiskeskibe. Radio Medical besvarer hvert år ca. 1200 henvendelser fra danske skibe.

Lægefaglig rådgivning på højt niveau
Radio Medicalfunktionen sendes med jævne mellemrum i udbud i overensstemmelse med statens regler herom for at sikre, at der til stadighed er den bedst mulige sammenhæng mellem kvaliteten og den statslige betaling.

Vicedirektør i Søfartsstyrelsen Lisbet Dyerberg udtaler:

- Radio Medical er en vigtig del af maritime sundhedsvæsen. Med valget af Sydvestjysk Sygehus er det sikret, at der kan tilbydes lægefaglig rådgivning til danske skibe på et højt niveau af et team, der har stor erfaring inden for den maritime medicin. Det er med til fortsat at sikre en høj standard for arbejds- og levevilkår i de danske skibe.


  
  
   
 
 
 
 

 

Senest fagligt revideret: 03-11-2009
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk