Dette er tekstversionen af Sydvestjysk Sygehus får flotte karakterer af patienterne
Klik her for at komme til den grafiske version af Sydvestjysk Sygehus får flotte karakterer af patienterne

Forside - Læs op - Sitemap


Sydvestjysk Sygehus får flotte karakterer af patienterne


96 % af de indlagte patienter på Sydvestjysk Sygehus har et samlet godt eller virkelig godt indtryk af sygehuset. Det samme gælder for 90 % af de ambulante patienter. 
Særligt godt står det til med hensyn til at undgå fejl. Også den lovpligtige kontaktpersonordning får gode karakterer. Til gengæld er der problemer med interne ventetider og udlevering af skriftlig information.
Det viser den nyeste udgave af den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), der netop er udkommet i en 2009-udgave. Det er de danske regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der står bag LUP’en.

- Vi har de seneste par år arbejdet systematisk med patientsikkerhed, og det at lære af vores fejl, og det er sandsynligvis det vi nu kan se at patienterne oplever. Det er glædeligt at indsatsen ser ud til at have nyttet. Naturligvis skal vi også arbejde med hvordan vi kan få rettet op på de områder, hvor tallene ser knapt så gode ud. Vi vil gerne have endnu flere tilfredse patienter næste gang, understreger sygehusdirektør Bjarne Normark.

Kontaktpersonordning fremhæves
Medvirkende til det gode resultat er blandt andet, at den lovpligtige kontaktpersonordning, hvor alle patienter skal have tilknyttet én fast kontaktperson med særligt ansvar for deres behandlingsforløb,  ser ud til at fungere godt på Sydvestjysk Sygehus. 78 % af de ambulante patienter svarer at de har fået tildelt en kontaktperson, og det tal ligger over landsgennemsnittet. Helt op til 97 % af både de indlagte og de ambulante patienter mener, at kontaktpersonens arbejde var godt eller virkelig godt.

Og så ser det ud til at vi er gode til at undgå fejl. Særlig godt står det til med hensyn til at undgå administrative fejl i ambulatorierne - kun 6,3% af besvarelserne oplyste om fejl, og det er bedre end landsgennemsnittet på 8,8 %.  I forbindelse med medicinering har kun 1,8 % af patienterne oplevet fejl. 

Dårlige karakterer til interne ventetider og udlevering af skriftlig information
Men der er også områder, hvor patienterne uddeler knapt så gode karakterer, og hvor der er grundlag for forbedringer.
Det er især den ventetid, patienterne oplever enten når de bliver modtaget på en sengeafdeling, eller når de møder op i et ambulatorium, der er et problem. 61 % oplyser at de ikke er blevet informeret om ventetiden, når de møder op i ambulatoriet, ligesom 54 % af de indlagte patienter ikke er blevet informeret om hvorfor der er unødig ventetid på undersøgelser eller behandlinger.

Patienterne modtager heller ikke nok skriftlig information. Op til 58 % oplyser, at de ikke har modtaget skriftlig information, og det tal ligger under landsgennemsnittet. Men de patienter, der har fået den skriftlige information, ser til gengæld ud til at være glade for den.  97 % oplyser at den skriftlige information var god eller virkelig god.

Fakta om LUP:
Undersøgelsen er udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelse i Region Hovedstaden. Den er baseret på svar fra 230.000 spørgeskemaer til patienter fra alle landets offentlige sygehuse samt til patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.

På Sydvestjysk Sygehus er i alt 18.740 patienter blevet spurgt. Heraf har 9447 svaret. Det er både indlagte og ambulante patienter, og de er fordelt bredt ud over alle sygehusets afdelinger. 

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) sætter fokus på patienternes oplevelser og erfaringer og er et redskab til udvikling af kvalitet i sundhedsvæsenet. Spørgeskemaundersøgelsen er tidligere gennemført hvert andet år (2000-2006), men vil fra 2009 blive gennemført hvert år.
 
Yderligere oplysninger
Kommentarer til resultaterne: Sygehusdirektør Bjarne Normark, tlf. 7918 2001
Fakta om undersøgelsen: Specialkonsulent Jarl Bjørn Knappe, tlf. 7918 3502
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk