Dette er tekstversionen af Sygehuset udbygges for 595 millioner
Klik her for at komme til den grafiske version af Sygehuset udbygges for 595 millioner

Forside - Læs op - Sitemap


Sygehuset udbygges for 595 millioner


Mange flere en-sengsstuer, en ny Fælles Akut Modtagelse og en nybygning på samlet 17.000 kvm. Det er udsigten for Sydvestjysk Sygehus Esbjerg i den plan, som regionsrådet har vedtaget.

Den ny generalplan beskriver, hvordan sygehuset kan komme til at rumme de funktioner, der kræves af et akutsygehus for 224.000 borgere i det sydvestlige Jylland. Byggeperioden strækker sig over 10 år.

Patientvenlige forløb
Omdrejningspunktet for projektet er den fælles akutmodtagelse FAM, der skal omfatte 65 senge.  FAM bygger på et kontinuerligt højt flow i patientforløbene og skal i hele sin indretning og organisation understøtte smidige, effektive og patientvenlige forløb. Det betyder, at den fysiske struktur ændres fra at være indrettet efter specialerne til at være indrettet i forhold til patientforløbene.

Nybyggeri frem for renovering
Udgangspunktet for arbejdet med generalplanen var, at sygehuset netto mangler omkring 6.600 m2 i at kunne leve op til anbefalingerne for et akutsygehus. Det store spørgsmål var især, om det kunne svare sig at totalrenovere den gamle sengebygning fra 1974.

Der blev beskrevet to løsningsforslag for regionsrådet.
I det ene forslag renoverer man den gamle sengebygning og i det andet forslag opføres en ny sengebygning langs Haraldsgade, mens den gamle sengebygning kun renoveres i begrænset omfang.
Politikerne valgte at bygge nyt, da den løsning både er billigst og rummer færrest gener for patienter og personale i byggeperioden. Med en pris på 595 mio. kr. er nybyggeri godt 132 mio. kr. billigere end renoveringen.

generalplan

Flere en-sengsstuer
Konkret skal der nybygges for 17.000 kvm. Det skal ses i forhold til at sygehuset i Esbjerg i dag udgør ca. 86.000 kvm. 130 senge forbliver i de eksisterende bygninger med en- og to-sengsrum. Dertil bygges der 158 nye senge, som opføres i egne rum med eget bad og toilet. Endvidere bygges der et laboratorium og en ny etage til dialysen.

Fakta
Sygehuset i Esbjerg havde 38.580 indlæggelser i 2007. Det forventes at stige ca. 44.072 indlæggelser i 2020.


 

Senest fagligt revideret: 02-03-2010
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk