Dette er tekstversionen af Øjenafdelingen lukker
Klik her for at komme til den grafiske version af Øjenafdelingen lukker

Forside - Læs op - Sitemap


Øjenafdelingen lukker


Den 1. august lukker Øjenafdelingen på Sydvestjysk Sygehus. Det sker som en del af Region Syddanmarks specialeplanlægning, hvor de enkelte funktioner skal samles på færre geografiske enheder. 

Øjenpatienterne skal fremover fordeles med cirka halvdelen til Vejle og Sønderborg Sygehuse og halvdelen til praktiserende øjenlæger.

Operationer af patienter med grå stær vil for en stor dels vedkommende skulle foretages i praksis. Der er i derfor oprettet to ekstra ydernumre til speciallægepraksis i sygehusets optageområde i samme anledning. De patienter, der er i åbent forløb på SVS, vil få besked om, hvor de flyttes hen.
De akutte øjenpatienter skal - ganske som hidtil - til Odense Universitets Hospital.

Diabetesscreeninger
Sydvestjysk Sygehus holder dog ikke helt op med at behandle øjenpatienter. Diabetesscreeningerne vil fremover blive varetaget af Endokrinologisk afdeling, hvor to øjensygeplejersker er flyttet med, og en ekstern konsulent vil se billederne igennem. De efterbehandlinger, som screeningerne måtte give anledning til, skal dog varetages af praktiserende øjenlæger.

Desuden bliver der oprettet en tilsynsordning på SVS, hvor en praktiserende øjenlæge kommer ind et antal timer om ugen for at tilse indlagte patienter.

Ingen afskedigelser
Det er en mangeårig periode med en velfungerende Øjenafdeling på SVS, der nu er slut. Heldigvis er det lykkedes at finde anden beskæftigelse til det af afdelingens personale, der har ønsket det, og det har ikke været nødvendigt at afskedige.


 

Senest fagligt revideret: 28-06-2010
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk