Dette er tekstversionen af Hjemmebesøg til KOL patienter
Klik her for at komme til den grafiske version af Hjemmebesøg til KOL patienter

Forside - Læs op - Sitemap


Hjemmebesøg til KOL patienter


En tur til sygehuset kan være lang og anstrengende, når man er KOL-patient, og det kniber med noget så selvfølgelig som at trække vejret. Derfor tager sygeplejerskerne Heidi Bendtson og Jette Lind fra Lungemedicinsk afdeling på Sydvestjysk Sygehus nu på hjemmebesøg hos patienterne med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom.

Gennem statens kronikerpulje har de fået penge til et 2½ årligt projekt, hvor de kan undersøge, hvordan behandlingen af patienter med KOL kan blive endnu bedre.

Undgå genindlæggelser
Projektet introducerer sygeplejebaseret hjemmebehandling af KOL patienter og iltbrugere. Formålet er at øge kvaliteten for patienterne og samtidig undgå nogle indlæggelser. Noget der vil være til gavn for både sygehus, kommune og ikke mindst patienterne.
- Ofte trækker patienterne det længe, inden de søger hjælp, og så er de blevet rigtige dårlige. Og den lungefunktion, de mister ved hver forværring, kommer ikke igen. Derfor giver det god mening at tilbyde hjælp i hjemmet, siger sygeplejerske Heidi Bendtson.

Der er al mulig grund til at gøre noget. Indlæggelse med forværringer af KOL er den hyppigste enkelt diagnose på medicinske afdelinger og sengedageforbruget er mere end fordoblet inden for de sidste 30 år. Samtidig genindlægges op mod 20 % af patienter med KOL inden for en måned.

Uoverskueligt
I øjeblikket har SVS ca. 250 patienter med ilt i hjemmet.
- For patienter, der er hjemmeiltbruger, er det en stor belastning, når de skal kontrolleres. Det kan være næsten helt uoverskueligt for dem at skulle herind på sygehuset, så det er en lettelse for dem, at vi kan klare det i deres hjem. Besøgene i ambulatoriet ikke alene belaster patienten, men koster også dyrt i form af Falck-transport mm., siger Heidi Bendtson.

Øget tryghed og hjælp til selvhjælp
Både patienten selv og de pårørende får gavn af hjemmebesøgene,
- En del patienter er desuden utrygge ved at skulle hjem og føler sig ikke klar til at sige farvel til trygheden ved at være på sygehuset. Der kan vi mærke, at det er en lettelse for dem, når vi så tilbyder at komme hjem til dem eksempelvis dagen efter, siger Jette Lind.
Desuden giver hjemmebesøgene mulighed for at starte behandling op i samarbejde med læge Aase Radmer. Det kan eksempelvis være antibiotika eller prednisolon behandling, hvor patienten med lidt vejledning i højere grad selv kan være med til at tage del i behandlingen.


Vil du vide mere så kontakt Jette Lind eller Heidi Bendtson på tlf. 24 94 05 29/ 24 94 05 30. Bedst ml. kl. 8 og 14.


 

Senest fagligt revideret: 18-08-2010
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk