Dette er tekstversionen af Portører ruster sig til fremtidens sygehus
Klik her for at komme til den grafiske version af Portører ruster sig til fremtidens sygehus

Forside - Læs op - Sitemap


Portører ruster sig til fremtidens sygehus


Rygsækken med kompetencer bliver fyldt godt op hos samtlige 70 portører på Sydvestjysk Sygehus det kommende års tid. Alle skal de på overbygningsuddannelse, så de matcher fremtidens krav.

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg har i samarbejde Serviceafdelingen på SVS udviklet en overbygningsuddannelse for sygehusportører. Overbygningsuddannelsen skal klæde deltagerne på til fortsat udvikling af jobmulighederne i en tid, hvor jobglidning og fleksibilitet spiller en hovedrolle og funktioner, der tidligere var forbeholdt én faggruppe nu delvist overtages af en anden.

Andre opgaver
Nøgleordene i overbygningsuddannelsen er fornyelse, oprustning til nye jobmuligheder, relevant uddannelse for erfarne medarbejdere og ikke mindst god undervisning planlagt efter deltagernes behov og ønsker.

- Vi tror, at udviklingen fra specialernes sygehus til patienternes sygehus vil betyde, at portørernes arbejde ændrer sig. Den nye fælles akutmodtagelse medfører, at færre patienter skal flyttes rundt i huset, så fremover vil portørerne få flere plejerelaterede opgaver og komme endnu tættere på patienterne, siger servicechef Henrik Saarup Mortensen.

Stort pensum
Overbygningsuddannelsen består af AMU uddannelsen ”Portøren og hospitalsserviceassistenten som fast vagt” og to enkeltfag: ”Hvad fejler den syge”, og ”Forflytning og speciallejring”. De tre kurser er af Portørnævnet godkendt som overbygningsfag indenfor plejeområdet.

Under uddannelsen beskæftiger kursisterne sig med sygdomslære, post operative komplikationer, ABCDE-systemet, hjerte/kredsløb + lunger, thrombolysebehandling, nyrefunktion, nervesystemet, pupilreaktioner, terminale patienter, Glascow Coma Skala, normalværdier og afvigelser herfra, psykiatriske patienter, kommunikation med andre etniske grupper, dit personlige kommunikationsmønster, frihedsberøvelse og tvangspapirer, hygiejne samt forflytninger og speciallejring herunder arbejdet med bariatriske patienter. Sidstnævnte noget, der bliver yderst relevant, når SVS fra 1. januar 2011 indfører fedmekirurgi.
Der vil endvidere blive undervist i etik og moral samt patientsikkerhed.

Vil du vide mere, så kontakt Servicechef Henrik Saarup Mortensen tlf. 79 18 25 30/ 22 90 53 10

 

 

Senest fagligt revideret: 30-08-2010
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk