Dette er tekstversionen af Sygehuset modtager miljødiplom
Klik her for at komme til den grafiske version af Sygehuset modtager miljødiplom

Forside - Læs op - Sitemap


Sygehuset modtager miljødiplom


Sydvestjysk Sygehus arbejder ihærdigt for at blive et mere miljøvenligt sygehus, der bruger energi med omtanke og får sorteret og genbrugt vores affald.
Den præstation er nu blevet belønnet med miljødiplom fra Miljønetværk Syd.

Sydvestjysk Sygehus, der med sine 2530 fuldtidsstillinger er en af områdets største arbejdspladser, har gennem det sidste år arbejdet på at kortlægge miljøforhold og formulere en række ambitiøse målsætninger.

Bl.a. vil sygehuset reducere mængden af kritisk risikoaffald, så det maksimalt udgør 8 % af den samlede mængde affald og samtidig nå frem til en samlet genbrugsprocent på 30 %.

Økonomisk og miljømæssig gevinst
Thyge Morten Nielsen, Miljøkonsulent ved Sydvestjysk Sygehus fortæller, at Energi- og miljøredegørelsen er et værdifuldt værktøj i bestræbelserne på at fremme en bæredygtig udvikling.

Redegørelsen giver mulighed for en række gevinster, både økonomiske og miljømæssige:

Løsninger
Den store viden, der er opnået via miljøredegørelsen, bliver nu omsat til løsninger. Det drejer sig både om konkrete tiltag som bedre systemer til korrekt affaldssortering, men også om en adfærdsmæssig indsats.

Flere grønne skridt
Affaldshåndteringen er bare ét af mange skridt sygehuset tager for at blive grønnere. Man er eksempelvis også i gang med en række energispareprojekter, der skærer en tredjedel af det årlige energiforbrug væk – hvilket svarer til 4,2 mio. kWh.

thygemiljø

T.v. John Snedker(S), formand for Plan - og miljøudvalget i Esbjerg Kommune sammen med sygehusets repræsentanter, arbejdsmiljøleder Berit Wolmar og miljøkonsulent Thyge Morten Nielsen, der fik overrakt diplom ved en ceremoni afholdt af Miljønetværk Syd i Jels Motel og Sportscenter d. 9. november.

Yderligere information hos miljøkonsulent Thyge Morten Nielsen, Kvalitetsafdelingen, tlf. 79 18 34 81. Thyge.Morten.Nielsen@svs.regionsyddanmark.dk

Læs mere om Miljønetværk Syd www.milsyd.dk

Se Energi- og Miljøredegørelsen for SVS her

Senest fagligt revideret: 10-11-2010
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk