Dette er tekstversionen af Flotte tal for ventetider i skadestuen
Klik her for at komme til den grafiske version af Flotte tal for ventetider i skadestuen

Forside - Læs op - Sitemap


Flotte tal for ventetider i skadestuen


Skadestuen på Sydvestjysk Sygehus lever op til regionens servicemål om ventetider – og mere til.

Region Syddanmark vil forbedre den service, patienterne møder på regionens skadestuer. Derfor skal alle skadestuer fra årsskiftet arbejde efter ens servicemål. Det er mål, som skadestuen på Sydvestjysk Sygehus allerede lever op til.

Ventetider kan ikke helt undgås på en skadestue, hvor patienterne kommer ind akut. Hidtil har hver enkelt skadestue haft deres egne individuelle servicemål. Men regionsrådet besluttede i 2010 at harmonisere ventetidsmålene for alle Region Syddanmarks skadestuer og skadeklinikker.

Hurtig hjælp
Fra årsskiftet begynder regionens politikere derfor at følge med i, hvor længe patienterne venter. Det sker gennem kvartalsvise opgørelser med start her i januar 2011.

Et udtræk af data fra regionens sygehuse viser, at når patienterne henvender sig på skadestuen på Sydvestjysk Sygehus, så får de hurtig hjælp:

Regionens mål er, at 75 % af patienterne skal startes i behandling inden for en time.
- på Sydvestjysk Sygehus sker det for 84,8 % af patienterne.

Regionens andet mål er, at 95 % af patienterne skal starte i behandling inden for tre timer.
- på Sydvestjysk Sygehus sker det for 96,7 %.

Optimere behandling
Regionen måler også en såkaldt komplethedsgrad. Den fortæller, hvor stor en andel af kontakterne, der får registreret et behandlingstidspunkt, som jo er en forudsætning for at tjekke om skadestuen lever op til servicemålene. Regionens mål er, at over 95 % af patienter skal registreres. På Sydvestjysk Sygehus er tallet 100 %.

- Vi stræber hele tiden mod at optimere behandlingen af patienterne, så de får den korrekte behandling hurtigst muligt. Vi tager imod patienter med et bredt spektrum af behandlingsbehov, hvor vi er nødt til at prioritere, så ventetid kan ikke helt undgås. Men personalet gør alt, hvad de kan for at gøre en eventuelt ventetid så kort som mulig, siger ledende oversygeplejerske Christian Jørgensen.

Om tallene:
Sygehusene i regionen (OUH undtaget) har indberettet data fra skadestuer og skadeklinikker via PAS - de patientadministrative systemer - fra månederne juni til november 2010 som et prøveudtræk forud for den egentlige monitorering.

 

Senest fagligt revideret: 11-01-2011
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk