Dette er tekstversionen af Overskud på 24 mio. kroner på Sydvestjysk Sygehus
Klik her for at komme til den grafiske version af Overskud på 24 mio. kroner på Sydvestjysk Sygehus

Forside - Læs op - Sitemap


Overskud på 24 mio. kroner på Sydvestjysk Sygehus


Det tegner til, at Sydvestjysk Sygehus kommer ud af 2010 med et plus i regnskabet på 24,7 mio. kroner.

Et overskud, der er blevet skabt med aktivitetsforøgelse og ændrede arbejdsgange sammen med økonomisk tilbageholdenhed på alle områder.

En del af overskuddet er skabt gennem meraktivitet på 3,5 mio. kroner. Det vil sige, personalet formår at behandle flere patienter uden at få tilført flere ressourcer.

Meraktiviteten kommer vel at mærke ud over de 2 % effektivitetskrav, som sygehuset er underlagt hvert år.

Desuden har sygehuset afdraget 15 mio. kroner på gæld fra tidligere år. Underskuddet på 7 mio. kr. fra 2009, der blev overført til 2010, er ligeledes væk.

Så alt i alt er administrerende lægefaglige direktør Bjarne Normark godt tilfreds:
- Sygehusets ansatte har grund til at være stolte. De yder hver dag en kæmpe indsats, og det er takket være dem, at vi formår at komme ud af 2010 med et plus.

Økonomi i balance giver frihed
Nu gælder det så om at bevare fokus på en sund økonomi. Ikke kun for at kunne fremvise sorte tal på bundlinjen, men fordi det spiller en rolle for, hvordan man kan agere fremadrettet.

- En økonomi i balance gør, at vi kan bruge energien på andet end at snakke økonomi. Det giver frihed til at investere i uddannelse, udvikling og forskning, og det er essentielt for, at vi også fremover kan tilbyde patienterne den bedste behandling og medarbejderne en attraktiv arbejdsplads, siger Bjarne Normark.

Senest fagligt revideret: 14-02-2011
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk