Dette er tekstversionen af Patologer fra hele landet strømmer til Esbjerg
Klik her for at komme til den grafiske version af Patologer fra hele landet strømmer til Esbjerg

Forside - Læs op - Sitemap


Patologer fra hele landet strømmer til Esbjerg


Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi holder fra den 17. til den 19. marts årsmøde i Esbjerg. Værterne er Klinik for Patologisk Anatomi på Sydvestjysk Sygehus, der ser frem til at tage imod 200 gæster i Musikhuset i Esbjerg.

Året tema er ”Fra ny viden til klinisk hverdag”. Af mange grunde unægtelig et særdeles aktuelt og vedkommende emne, skriver kliniskchef Majbrit Nygaard Nielsen og laboratoriechef Niels Korsgaard i deres velkomst til deltagerne:

Specialet har gennem de seneste 20 år mærket konsekvenserne af ny viden og ny teknologi. I langt højere grad end tidligere efterspørges resultaterne af vores undersøgelser foretaget med de nye teknologier. Disse resultater bruges på den enkelte patient som grundlag for både prognosticering og målrettet behandling. En udvikling vi kun kan byde velkommen, men som omvendt fordrer, at vi ved omstillingen til den praktiske hverdag i fællesskab skal have taget grundlæggende organisatoriske og økonomiske beslutninger.

Desuden har dannelsen af regionerne og Sundhedsstyrelsens øgede beføjelser, sammen med ønsket om faglig specialisering og begrænsede ressourcer, betydet en øget centralisering af opgaver og patienter. Flere af de specialer, vi samarbejder med, har derfor fået omlagt deres opgaver, hvilket nødvendigvis har konsekvenser for de opgaver, den enkelte patologiafdeling skal kunne udføre.

Vi skal derfor i Selskabet løbende og med skyldig hensyntagen til den enkelte patologiafdelings mulighed for faglig udvikling og rekruttering have en diskussion af, hvordan vi i fællesskab fornuftigst får omsat den nye viden til praktisk hverdag. Det er vores inderlige håb, at dette årsmøde vil cementere grunden til en fortsat åbenhjertig og ligeværdig, kollegial diskussion.

Det er glædeligt at se, at så mange har valgt at deltage aktivt med foredrag og posters. Det har på grund af den store interesse for årsmødet, været nødvendigt at udvide det først planlagte område til posterpræsentation og flytte festmiddagen til andre og bedre lokaliteter.

Vi håber, vi får et par gode dage i Esbjerg med videnskab, kultur, udstillingsbesøg, generalforsamling, socialt samvær og gode diskussioner.

 


 

Senest fagligt revideret: 15-03-2011
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk